Duchowość – fundament człowieczeństwa

Autor

Słowa kluczowe:

człowiek, sens istnienia, duchowość, integracja

Abstrakt

Człowiek nie jest w stanie zrozumieć tego, kim jest ani po co żyje, jeśli patrzy na samego siebie poprzez pryzmat ciała i psychiki. W tych dwóch sferach ludzie są do siebie podobni. Radykalne różnice, jakie obserwujemy w postawach poszczególnych osób, wynikają ze zróżnicowanego stopnia dojrzałości w sferze duchowej. To dzięki duchowości człowiek w radykalny sposób różni się od zwierząt, jest w stanie podejmować świadome decyzje i kochać. Sfera duchowa integruje i chroni człowieczeństwo przed dyktaturą ciała, emocji czy subiektywnych przekonań. Dzięki duchowości człowiek staje się zdolny do spotkania z Bogiem, a przez to do poznania Jego miłości do nas i Jego prawdy o nas. Duchowość czyni nas ludźmi, czyli istotami, które potrafią kochać i stawać się coraz bardziej podobnymi do Boga.

Bibliografia

Dziewiecki M., Kochać i wymagać, eSPe, Kraków 2006.

Dziewiecki M., Od urwisa do bohatera. Wychowanie moralne, duchowe i religijne chłopców, eSPe, Kraków 2013.

Dziewiecki M., Odzyskana miłość, Wydawnictwo M, Kraków 2014.

Dziewiecki M., Pedagogika integralna, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2010.

Dziewiecki M., Porzeziński R., Racięcki J., Wolny człowiek, Rajmedia, Warszawa 2017.

Dziewiecki M., Rodzina domem miłości i życia, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2011.

May G., Uzależnienie i łaska. Miłość, duchowość, uwolnienie, Media Rodzina of Poznań, 1995.

Pacewicz A., Jak pomóc dziecku nie pić?, PARPA, Warszawa 1994.

Woronowicz B., Alkoholizm jako choroba, PARPA, Warszawa 1994.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2018. „Duchowość – Fundament człowieczeństwa”. Zeszyty Formacji Katechetów 69 (1):17-27. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/112.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>