Duchowość i egzystencjonalność w kształtowaniu młodzieży – aspekt psychologiczny

Autor

  • Marcin Malarecki Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Słowa kluczowe:

Kryzys tożsamości, kryzys religijny, młodzież, egzystencja, osobowość

Abstrakt

Współcześni młodzi ludzie borykają się z kryzysem tożsamości, nierzadko są zdezorientowani ze względu na otaczającą ich rzeczywistość i nie potrafią się w niej odnaleźć. Niniejszy artykuł porusza problem kryzysu współczesnej młodzieży, szczególny akcent położono na kryzys religijny. Kryzys religijny, podobnie jak inne kryzysy, może dotknąć człowieka bez względu na wymiar jego egzystencji. Omówiono zatem funkcje kryzysu egzystencjalnego i religijnego w rozwoju osobowości. Rzeczywistość kryzysu młodych ludzi w okresie adolescencji przedstawiono w świetle psychologii. Wskazano również, że metanoja – nawrócenie jest sposobem na zażegnanie, przezwyciężenie kryzysu.

Bibliografia

Allport G., Osobowość i religia, PAX, Warszawa 1988.

Chmielewski M. (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002.

Dąbrowski K., Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegracje pozytywną, Lublin 1984.

Erikson E.H., The Life Cycle: Epigenesis of Identity [w:] H. Fitzgerald (red.), Developmental Psychology, New York 1970.

Gerrig R.J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Głód F., Psychologiczna analiza kryzysów religijnych u ludzi dorosłych, [w:] K. Majdański (red.), Rozwój człowieka w rodzinie, Wyd. ATK, Warszawa 1982.

Jacyniak A., Płużek Z., Świat ludzkich kryzysów, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996.

Jaworski R., Kryzys religijny jako szansa rozwoju, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 4 1996.

Léon-Dufour X. (red.), K. Romaniuk (tłum. i oprac.), Słownik teologii biblijnej, Wyd. 4. Poznań: Pallottinum, 1994.

Lutowska B., Młodzież wobec kryzysu, Colloquiium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 1/2009.

Nowosielski M., Pojęcie i przyczyny powstawania kryzysu religijnego, „Studia Psychologica” UKSW, 12(2) 2012.

Płużek Z., Psychologia pastoralna, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1991.

Szlagura W., Rzeczywistość kryzysu - pojęcie, definicje, teorie, dynamika, http://www.interwencjakryzysowa.pl/ (dostęp z dn. 23.04.2020).

Szyszkowska M., Etyka, Białystok 2010.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-22

Jak cytować

Malarecki, Marcin. 2020. „Duchowość I egzystencjonalność W kształtowaniu młodzieży – Aspekt Psychologiczny”. Zeszyty Formacji Katechetów 80 (4):65-74. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1307.