Kim jest ewangelizator?

Autor

Słowa kluczowe:

ewangelizacja, Dobra Nowina, świadectwo, miłość, świętość

Abstrakt

W obliczu dechrystianizacji współczesnej Europy papież Benedykt XVI ustanowił Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Chodzi o ponowne ewangelizowanie tych, którzy są ochrzczeni, a którzy postępują tak, jakby Boga nie było. Nowy ewangelizator to ktoś, kto pomaga odkrywać fascynujące piękno mądrości i miłości Chrystusa. To nie działacz społeczny, lecz świadek Boga, który swoją postawą potwierdza, że Bóg nas rozumie, kocha i uczy kochać. Głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie to największy dar, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Być ewangelizatorem to powołanie, a nie zawód. Nie wystarczą tu teologiczne studia ani specjalistyczna wiedza. Potrzebna jest osobista świętość i ofiarna miłość, gdyż dla współczesnych ludzi jedynie miłość jest wiarygodna.

Bibliografia

M.C. Carnicella, Comunicazione ed evangelizzazione, Edizioni Paoline, Milano 1998.

M. Dziewiecki, Komunikacja pastoralna, Salwator, Kraków 2006.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-23

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2022. „Kim Jest Ewangelizator?”. Zeszyty Formacji Katechetów 85 (1):5-16. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1347.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>