Przygotowanie do Pierwszej Komunii w rodzinie

Autor

Słowa kluczowe:

Bóg przyjacielem, Pierwsza Komunia święta, sakrament, wychowanie religijne

Abstrakt

Przystąpienie do Pierwszej Komunii świętej to wyjątkowo ważny etap w wychowaniu religijnym i w nawiązywaniu przez dziecko osobistej więzi z Bogiem. W pogłębionym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu ważną rolę odgrywa wspólnota parafialna i katecheza szkolna, lecz rola najważniejsza i niezastąpiona przypada rodzicom dziecka. Chodzi o to, żeby nie była to jednorazowa akcja, która trwa przez określony czas, lecz żeby przygotowanie do I Komunii świętej było elementem całościowego wychowania religijnego, jakie powinno dokonywać się w rodzinie. Optymalna postawa rodziców ma miejsce wtedy, gdy dziecko widzi ich osobistą więź z Bogiem na co dzień i gdy rodzice pomagają dziecku odkryć w Bogu przyjaciela, który w każdej sytuacji nas rozumie, kocha i uczy kochać.

Bibliografia

Porzezińska A., Dziewiecki M., Bóg kocha najbardziej. Przygotowanie do I Komunii w rodzinie, Wyd. Jedność, Kielce 2018.

Węcławski M., Nauczycielu dobry! Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej – inaczej, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018.

Young S., Jezus mówi do dzieci, Wyd. Esprit, Kraków 2018.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-05

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2022. „Przygotowanie Do Pierwszej Komunii W Rodzinie”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):5-14. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1358.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>