Formacja sumienia w rozwoju religijnym dzieci i młodzieży

Autor

  • Jacek Mizak

Słowa kluczowe:

sumienie, rozwój religijno-moralny, wychowanie w rodzinie, szkoła a formacja sumienia, katecheza szkolna

Abstrakt

W dobie współczesnego zagubienia moralnego całych społeczeństw oraz poszczególnych osób, niezmiernie ważną kwestią jest formacja sumienia. To ono bowiem pomaga człowiekowi rozróżnić dobro od zła i podejmować właściwe wybory moralne. Spośród wszystkich środowisk odpowiedzialnych za dzieło formacji sumienia szczególne miejsce przypada rodzinie, szkole i Kościołowi. Oczywiście, aby można było prawidłowo formować sumienie, potrzebna jest – oprócz innych ważnych czynników – także wiedza na temat poszczególnych etapów rozwoju religijno-moralnego dziecka. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy, wprowadzają dziecko w świat podstawowych wartości oraz norm moralnych, następnie w to dzieło włącza się Kościół i szkoła. W środowisku szkolnym ważną rolę odgrywa katecheza, podczas której dziecko poznaje nauczanie moralne Kościoła i jest formowane w duchu miłości i odpowiedzialności.

Bibliografia

Bąk J., Postulaty dydaktyczno-moralno-religijne stawiane współczesnym katechetom, „Katecheta” 47:2003 nr 9(292), s. 4-14.

Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów. Homilia podczas czuwania modlitewnego na V Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji (8.07.2006), „L`Osservatore Romano” 27:2006, nr 9-10, s. 14-16.

Błasiak A., Dom rodzinny i szkoła – środowiska kształtujące osobowość dziecka, w: Rodzina, szkoła, Kościół, red. W. Kubik, Kraków 2000, s.7-29.

Bołoz W., Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998.

Borowczyk S., Wartości zagubione w wychowaniu szkolnym, w: Wychowawca na czas próby. Jakiego człowieka chcemy wychować? red. K. Mroczek, Marki 1997, s. 47-54.

Chłopowiec M., Wychowanie religijno-moralne dziecka w rodzinie. Aspekt psychologicznoteologiczny, Wrocław 1998.

Franciszek, Amoris laetitia, Watykan, 19 marca 2016 r.

Jakubowska M., Edukacja znaczy wychowanie, w: Batalia o szkołę, red. R. Legutko, Warszawa 2007, s. 69-86.

Jan Paweł II, List do młodych całego świata „Parati semper”, Watykan, 31 marca 1985 r.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan, 6 sierpnia 1993 r.

Kaźmierczak P., Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003.

Krzysteczko H., Rozwój moralny, w: Studia z psychologii rozwoju, red. J. Makselon, Kraków 2002, s. 91-114.

Kuligowski R., Ku dojrzałości moralnej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 1:2001 nr 3(3), s. 5-8.

Kunowski S., Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 86-98.

Marek Z., Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996.

Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Kraków 2002.

Mitek E., Pedagogika dla teologów, Wrocław 2002.

Mizak J., Współdziałanie Kościoła z rodziną w formacji modlitewnej dzieci, „Zeszyty Formacji Katechetów” 12:2012 nr 2(46), s. 21-33.

Mizak J., Wychowanie ku moralności, Warszawa 2007.

Ostrowski M., Ekologia rodziny, w: Rodzina – bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006, s. 285-297

Rusiecki M., Nadzieje i wyzwania wychowania młodych do wiary „Ecclesia in Europa” nr 61. 62, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2004 nr 3, s. 245-269.

Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie, tłum. P. Rak, Kraków 2002.

Smoleński S., Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpowiedzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 69-85.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Gravissimum educationis, Watykan, 28 października 1965 r.

Solak A., Sytuacja wychowawcza szkoły w kontekście katechezy, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 119-129.

Solak A., Formacja religijności dziecka przedszkolnego w procesie wychowania światopoglądowego, w: Wychowanie chrześcijańskie, red. A . Solak, Tarnów 2002, s. 66-84.

Styrna S., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982 s. 115-125.

Walesa Cz., Rozwój religijności człowieka. Tom I: Dziecko, Lublin 2005.

Wolicki M., Rola rodziców w kształtowaniu sumienia dziecka, „Katecheta” 39:1995, nr 1(215), s. 22-28.

Wolicki M., Wychowanie do wartości, Wrocław 1999.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-05

Jak cytować

Mizak, Jacek. 2022. „Formacja Sumienia W Rozwoju Religijnym Dzieci I młodzieży”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2). https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1362.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna