Uzależnienie od smartfona – jak je rozpoznać i jak pomóc?

Autor

  • Krzysztof Wróbel

Słowa kluczowe:

uzależnienie, uzależnienie behawioralne, fonoholizk, nomofobia, FOMO

Abstrakt

The social problem of our times – cell phone (smartphone) addiction – is affecting more and more people. Every adult and responsible educator, noticing the threat of a cell phone addiction, will look for the ways to help their child and pupil. In order to do that, one has to get to know the mechanism of addiction creation and especially its particular form – behavioral addiction. Only a thorough analysis of the problem will make it easier for teachers and parents to show support to a child displaying symptoms of a smartphone addiction. As complete digital abstinence is hard to achieve in the XXI century and very often even impossible in the case of teenagers, it is worth learning about the possible solutions to help a young person addicted to a cell phone.

Bibliografia

Alter A., Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom, Kraków 2018.

Bąk A., Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? : raport na podstawie danych zebranych od rodziców, 2015, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka-r2015-t14-n3/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka-r2015-t14-n3-s55-82/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka-r2015-t14-n3-s55-82.pdf (dostęp 19.05.2022)

Białecka B., Lachman E., Weź je za rękę: jak chronić dziecko przed zagrożeniami technologii i ideologii?, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, Poznań 2020.

Chocholska Paulina, Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół, https://cloud7s.edupage.org/cloud/poradnik_uzaleznienie_internet.pdf?z%3ARiNB86vjh2CQVqg15koHWl3f%2Fs7iaG%2BRpQVYf6f%2BUqjFWKkv1EQAbwyNidpfwEYU (dostęp 19.05.2022)

Cierpiałowska L., Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2016.

Grzegorzewska I., Cierpiałowska L., Uzależnienia behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2010.

Jarczyńska J., Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży, Bydgoszcz 2014.

Jarczyńska J., Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia, Bydgoszcz 2014.

Wieradzka-Pilarczyk A., Hoffmann M., Fonoholizm – diagnoza i strategia pomocy, Poznań 2019.

Zwoliński A., Komórka: wirtualne niewolnictwo, Kraków 2019.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-05

Jak cytować

Wróbel, Krzysztof. 2022. „Uzależnienie Od Smartfona – Jak Je Rozpoznać I Jak pomóc?”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):67-78. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1363.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna