Via pulchritudinis w ewangelizacji i katechizacji

Autor

  • Marcin Józefczyk

Słowa kluczowe:

droga piękna (via pulchritudinis), ewangelizacja, katechizacja, kaplica Chrystusa Sługi, Ruch Światło-Życie

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jakie są założenia i realizacja drogi piękna w ewangelizacji i katechizacji na przykładzie kaplicy pw. Chrystusa Sługi w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. W tym celu opracowywano kwestie pomocnicze: na ile droga piękna jest jednym z podstawowych paradygmatów nowego ujęcia ewangelizacji i katechezy oraz na czym polega realizacja tych założeń w kaplicy pw. Chrystusa Sługi w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. Badania wykazały, że Kościół od wieków stosował drogę piękna w głoszeniu Ewangelii, natomiast współczesne wypowiedzi Magisterium i teologów dodają nowego impulsu, by jeszcze bardziej docenić to narzędzie w ewangelizacji i katechizacji. Analiza wypowiedzi założyciela Ruchu Światło-Życie oraz badania jakościowe przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi za formację w tym Ruchu, wykazały, że w swojej pracy formacyjnej Ruch Światło-Życie wykorzystuje drogę piękna. Jako przykład ukazano kaplicę pw. Chrystusa Sługi, która poprzez swoją aranżację ukazuje najważniejsze idee, które powinny przyświecać każdemu uczestnikowi formacji, a są to idea chrystocentrycznej diakonii oraz praktyka indywidualnej modlitwy zwana „Namiotem Spotkania”.

Bibliografia

Blachnicki F. Piąty dzień oazy – Dzień Znalezienia. Homilia, Carlsberg 1982.

Blachnicki F., Charyzmat „Światło-Życie”. Teksty podstawowe, Krościenko nad Dunajcem 2002.

Chałupniak R., Arcydzieła malarstwa w katechezie, Opole 2013.

Chałupniak R., Fides ex visu we współczesnej teologii piękna, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2014, nr 1,s. 151-175.

Chałupniak R., Kałuża K., Via pulchritudinis. The proposal of spirituality based on beauty on example of El Greco/s works, „Journal for the Study of Religions and Ideologies” 2020, vol. 56, nr 19, s. 32-45.

Chmielewski M., Youcat – wskazania dla katechezy w kulturze medialnej, w: Catechetica Porta Fidei, red. A. Kiciński, P.T. Goliszek, Lublin 2012, s. 93-216.

Dzidek T., Funkcje sztuki w teologii, Kraków 2013.

Franciszek, Evangelii gaudium, Watykan, 24 listopada 2013 r.

II Kongregacja Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie, Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie z 4.05.2002 r., b.m.

Jan Paweł II, Cathechesi tradende, Watykan, 16 października 1979 r.

Jan Paweł II, List do artystów, Watykan, 4 kwietnia 1999 r.

Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe, t. 1: Podejścia i teorie, Warszawa 2012.

Kiciński A., Goliszek P.T. (red.) Catechetica Porta Fidei, Lublin 2012.

Kiciński A., Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji, „Roczniki Teologiczne” 2021, t. 68, nr 11, s. 19-41.

Kiciński A., Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego, Kraków 2020.

Kiciński A., Źródła formacji katechetów w świetle Dyrektorium o katechizacji, cz. I: Słowo Boże w Piśmie Świętym i w Tradycji, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2021, t. 81, nr 1, s. 67-78.

Klauza K., Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin: 2008.

Kulbacki P., Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2013.

Pontifical Council for Culture, The Via Pulchritudinis, Priviliged Patheway for Evangelisation and Dialogue [Concluding Document of Plenary Assembly], Watykan 2006.

Ratzinger J., Raport o stanie wiary, (rozm. Messori V.), tłum. Oryszyn Z., Kraków – Warszawa: 1986.

Ratzinger J., Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, tłum. Szymona W., Lublin 2012.

Ravasi G., Rupnik M.I., Fascynacja pięknem. Między Biblią a teologią, tłum. B. Żurowska, Kraków 2013.

Seweryn D., Nasze korzenie. Wspomnienia i świadectwo, Kraków 2019.

Słotwińska H., Via pulchritudinis katechezy Kościoła, w: Katecheza Kościoła Współczesnego.

Refleksja poświęcona katechezie w świetle adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, red. P. Sroczyński, Legnica 2015.

Špidlík T., Rupnik M.I., Teologia pastoralna. Duszpasterstwo na nowe czasy, tłum. K. Stopa, Kraków 2010.

Szymik J., Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010.

V Kongregacja Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie, DIAKONIA miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie z 24.10.2010 r., b.m.

Wilczyńska G., Centrum Oazy w Krościenku nad Dunajcem, Kraków 2012.

Wilczyńska G., Wychowawca wolnych ludzi, Kraków 2018.

Wodarczyk A., Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność, Katowice 2008.

Zarosa E., Preparatio evangelica. Preewangelizacja przez sztukę – na przykładzie kontemplacji obrazu Vermeera „Dziewczyna z wagą”, w: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa, Lublin 2010.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-22

Jak cytować

Józefczyk, Marcin. 2023. „Via Pulchritudinis W Ewangelizacji I Katechizacji”. Zeszyty Formacji Katechetów 88 (4):71-81. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1388.