Zakon Braci Mniejszych Kapucynów: Tradycja modlitewna i jej znaczenie w wychowaniu do modlitwy

Autor

  • Kateryna Sheptytska INT w Gródku Podolskim

Słowa kluczowe:

duchowość kapucyńska, modlitwa myślna, sztuka sakralna, kościół, kaplica.

Abstrakt

W kontekście danego artykułu zostanie przedstawiona modlitwa myślna, która od początku została zakorzeniona w duchową tradycję Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W kontekście artykułu zostanie przedstawiona próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób metoda modlitwy myślnej w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów może być praktykowana w Kościele w obecnych czasach i jak wierni mogą nauczyć się danej modlitwie? Miejsce nieustannej osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem jest dziś szczególnie ważne. Bóg jest bez wątpienia najwyższy i wszelkim Dobrem dla człowieka, dlatego podczas modlitwy dusza i serce zwrócone są ku Bogu z zachwytem, dziękczynieniem i uwielbieniem. Dlatego autorka rozpatruje jako przykład czwartą placówkę oo. Kapucynów, która powstała w Lublinie w czasach nowożytnych. Położenie kościoła w centrum miasta, w pobliżu ważnych instytucji i urzędów, sprzyja częstemu odwiedzaniu kościoła i kaplicy przez wiernych. Sztuka sakralna jest także nierozerwalnie związana z duchowością wewnętrzną i pragnieniem ludzkiej duszy poznania Boga.

 

Bibliografia

Bartoszewski G., Przybycie kapucynów do Polski oraz terytorialny i personalny rozwój zakonu w latach 1681-1810, w: Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków, 1987.

Bellintani M., Praktyka modlitwy myślnej, Kraków 2008.

Bissi A., I percorsi del cuore, „Vocazioni” 2018, nr 1.

Bogacz R., Ligas M., „Jezus i Samarytanka”. Spotkanie człowieka z Chrystusem w ujęciu „Pieśni o blasku Wody” Karola Wojtyły, „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” 2014, nr 4.

Curia Generalis Fratrum Minorum Capiccinorum, „Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów”. Tekst polski, 2013.

Duchowość, https://www.camminodeicappuccini.it/pl/kapucyni/duchowosc/, dostęp online: 8.11.2023.

Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i ich rodzinami, Medellín, 9 września 2017 r.

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia, Watykan, 17 kwietnia 2003 r.

„Kapucyni Lublin”. Msze i spowiedzi, https://www.kapucyni-lublin.pl/msze-i-spowiedzi/, dostęp online: 18.11.2023.

Kopiczko T., „Zasada wierności Bogu i człowiekowi w organizacji światowych dni młodzieży”. Zarys problematyki, „Studia Katechetyczne” 11 (2015).

Krzosek M., Triduum Paschalne, „Zwiastun” 2023, nr 173.

List Ministra Generalnego Braci Mniejszych Kapucynów „«Święty Franciszek z Asyżu ». Człowiek przemieniony w modlitwie”, https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-pl.pdf, dostęp online:

11.2023.

Marecki J., Prejs R., Zarys historii kapucynów w Polsce, Kraków 2004.

Maumigny R., Modlitwa myślna, Kraków 1931.

Medytacje biblijne, https://siostrywspolnejpracy.pl/cos-dla-ducha/medytacje/medytacje-biblijne, dostęp online: 28.11.2023.

Mezzadri L., „W szkole «zakochanych w Bogu»”. Pomiędzy Tomaszem z Bergamo a duchowością kapucynów, w: „Historia duchowości”. Duchowość chrześcijańska czasów nowożytnych, t. V, Kraków 2005.

Odpust zupełny z okazji osiemsetnej rocznicy „Bożego Narodzenia w Greccio” przeżytego przez św. Franciszka z Asyżu, https://www.kapucyni-lublin.pl/odpust-zupelny-z-okazji-osiemsetnej-rocznicy-bozego-narodzenia-w-greccioprzezytego-przez-sw-franciszkaz-asyzu/?fbclid=IwAR12e6aNt74WzsC-kU5ZwJZgeSO5ZNt5ikz51jR6YASzLqCgpKL-2KQdatds, dostęp online: 04.12.2023.

Owczarz P., Modlitwa myślna w pierwotnej tradycji kapucyńskiej (1535-1628), Kraków 2022.

Pierwsza szopka w Greccio, https://adonai.pl/boze-narodzenie/?id=40, dostęp online: 29.11.2023.

Piotr z Alkantary, „Jak człowiek powinien się modlić?”. O modlitwie i medytacji, Kraków 2002.

Prejs R., „Kapucyni w Lublinie”. Zakonnicy pośród społeczności miasta, w: „Lublin przez siedem wieków”. Wydarzenia i ludzie, red. E. Niebelski, Lublin 2017.

Prejs R., Kulesza Jan, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, red, T. Radzik, T.3, Lublin 2009.

Prejs R., Szkoła modlitwy propagowana przez kapucynów w pierwszym stuleciu istnienia zakonu, w: Szkoła modlitwy i przepowiadania, red. A. Derdziuk, Lublin 1997.

Puzewicz M., Cicha Adoracja w centrach miast, „Niedziela lubelska” 14 (2019).

Raguin Y., „Drogi kontemplacji”. Zagadnienia życia duchowego, Paris 1972.

Rivi P., „Z całego serca i z całej duszy”. Franciszkańska droga kontemplacji, Kraków 2021.

Schmucki O., Modlitwa i życie kontemplacyjne w ustawodawstwie i w życiu pierwszych braci mniejszych kapucynów, w: „Bracia Mniejsi Kapucyni”. Piękna i święta Reforma, Kraków 2018.

Twardzicki B., Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2001.

Zeman B., „Zostańcie tu i czuwajcie”. Modlitwy przed Ciemnicą i przy Bożym Grobie, [b. m. w.] 2020.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-24

Jak cytować

Sheptytska, Kateryna. 2024. „Zakon Braci Mniejszych Kapucynów: Tradycja Modlitewna I Jej Znaczenie W Wychowaniu Do Modlitwy”. Zeszyty Formacji Katechetów 93 (1):14-22. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1440.