Wartości katechezy szkolnej

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

religia, wartości, katecheza, szkoła, nauczyciele

Abstrakt

Powrót religii po wielu latach do szkoły był przyjęty z mieszanymi uczuciami. Fakt ten wywołał dyskusje zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących nad celowością̨ wprowadzania nowego przedmiotu. Nie tylko nauczyciele, ale i rodzice zastanawiali się̨, czy religia w placówce oświatowej przyniesie efekty. Dzisiaj nadal są̨ zwolennicy i przeciwnicy katechezy w szkole, nawet wśród części duchowieństwa. Atmosfera tego budynku przeszkadza uduchowieniu, a traktowanie katechezy jako jednej z wielu lekcji wręcz uniemożliwia prawdziwe przeżywanie modlitwy. Odrabianie jakiejś́ zaległej pracy, rozmowy, oczekiwanie na dzwonek, zakłócają̨ klimat lekcji religii. Dla wielu zaś nauczycieli szkolna katecheza jest bardzo ważnym uzupełnieniem i dopełnieniem procesu edukacyjnego w treści moralne i etyczne, a w szczególności o walory wychowawcze.

Bibliografia

Alberich E., Katecheza, w: Słownik katechetyczny, red. J. Gavaert, K. Misiaszek, Warszawa

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Dziekoński S., Wychowanie jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej, „Studia Katechetyczne” 2010, nr 7.

Grabowska M., „Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej”.

Komunikat z badań, „Centrum Badań Opinii Społecznej”, 2022, nr 3.

Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan, 14 września 1998 r.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone do nauczycieli, katechetów i uczniów, Włocławek, 6 czerwca 1991 r.

Jan Paweł II, Catechesi tradendae, Watykan, 16 października 1979 r.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1992.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2014.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o katechizacji, Watykan 1997.

Łabendowicz S., Edukacja religijna w szkole w świetle założeń programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce po 1990 r., „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, t. 80, nr 4.

Łabendowicz S., Możliwości realizacji katechezy w szkolnym nauczaniu religii, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2022, t. 88, nr 4.

Michalski J., Wychowanie religijne dzieci i młodzieży przez katechezę, „«Acta Universitatis Nicolai Copernici». Socjologia Wychowania” 2000, t. 339, nr 14.

Murawski R., Co to jest katecheza?, „Szczecińskie Studia Kościelne” 1995, nr 6.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Watykan 2020.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Watykan, 8 grudnia 1975 r.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-24

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2024. „Wartości Katechezy Szkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 93 (1):72-80. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1445.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>