Przygotowanie do bierzmowania młodzieży w okresie adolescencji. Refleksje psychologiczno-pedagogiczne

Autor

  • Aneta Golba Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Słowa klucze: bierzmowanie, rozwój religijności młodzieży, adolescencja

Abstrakt

Okres dojrzewania jest trudnym okresem w życiu człowieka, ze względu na pojawiający się kryzys tożsamości, niestabilność emocjonalną, a także bunt i konflikty z dorosłymi. Jest to też trudny okres w rozwoju życia religijnego, któremu często towarzyszy głęboki kryzys związany z przejściem od wiary dziecięcej do dojrzałej relacji z Bogiem. Na taki etap w życiu młodego człowieka przypada czas bezpośredniej formacji do bierzmowania, która zakłada zintensyfikowanie praktyk religijnych i większe zaangażowanie w życie Kościoła. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki potencjał wynikający z rozwoju psychofizycznego młodzieży w okresie dojrzewania można wykorzystać w procesie przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Bibliografia

Bednarski F., Wychowanie młodzieży dorastającej, Roma 1976.

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Pallottinum, Poznań 2012.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum, Poznań 1984.

Dekret „Quam singulari Christus amore”, http://sanctus.pl/ [dostęp: 13.04.2017].

Grom B., Psychologia wychowania religijnego, Kraków 2011.

Kielar-Turska M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, w: Psychologia, t. 1., red. J. Strelau, Gdańsk 2000.Obuchowska I., Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2007.

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episk-opatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/ [dostęp: 13.04.2017].

Pobrania

Opublikowane

2017-09-10

Jak cytować

Golba, Aneta. 2017. „Przygotowanie Do Bierzmowania młodzieży W Okresie Adolescencji. Refleksje Psychologiczno-Pedagogiczne”. Zeszyty Formacji Katechetów 67 (3):63-69. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/166.