Katecheza jako forma komunikacji

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

katecheza, forma komunikacji, wychowanie

Abstrakt

Wychowanie, w tym także wychowanie religijne, dokonuje się przede wszystkim poprzez świadectwo wiary i życia, jakie dorośli dają dzieciom i młodzieży. Świadectwo to także istotny wymiar katechezy. Głoszenie Chrystusa i dawania świadectwa dokonuje się jednak zawsze za pomocą określonych słów i czynów. Zadaniem katechety jest głoszenie Ewangelii i dawanie świadectwa osobistej wiary w taki sposób, by był on zrozumiały i pociągający dla katechizowanego. Warunkiem, by tak było, jest dobór odpowiedniej formy komunikowania, a także taki dobór języka i argumentów, by przekazywane treści były zrozumiałe i przekonujące dla wychowanków, a nie jedynie dla wychowawcy. Wzorem jest tu sam Jezus, który fascynował słuchaczy swoim sposobem bycia i komunikowania.

Bibliografia

Alberich E., La catechesi della Chiesa, Torino 1995.

Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, Salwator, Kraków 2004.

Dziewiecki M., Komunikowanie. Kochaj i mów, co chcesz!, RTCK, Nowy Sącz 2018.

Franta H., Comunicazione interpersonale, Roma 1981.

Le Mura G., Comunicare: dal cuore alle mani, Paoline, Torino 1999.

Downloads

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2020. „Katecheza Jako Forma Komunikacji”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):99-104. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/18.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>