Empatia i asertywność w komunikacji międzyludzkiej

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

empatia, asertywność, komunikacja międzyludzka, komunikacja interpersonalna

Abstrakt

Sposób, w jaki się porozumiewamy, wpływa bezpośrednio na jakość naszych więzi z innymi ludźmi. Dwie najważniejsze kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej to empatia i asertywność. Dzięki empatycznemu, czyli uważnemu i trafnemu wczuwaniu się w myśli, przeżycia oraz pragnienia drugiej osoby, jesteśmy w stanie okazywać jej miłość w sposób dostosowany do jej niepowtarzalnych potrzeb i niepowtarzalnej sytuacji życiowej. Jedynie tych ludzi jesteśmy w stanie dojrzale kochać, których rozumiemy.  Dzięki asertywności jesteśmy w stanie komunikować na własny temat w sposób szczery, bezpośredni i w formie akceptowanej społecznie. Inni ludzie mają wtedy możliwość, by nas coraz lepiej rozumieć oraz by respektować nasze potrzeby, pragnienia i oczekiwania. Sama jednak teoretyczna znajomość istoty empatii i asertywności nie wystarczy do tego, by komunikować w dojrzały sposób. Konieczna jest praca nad własnym charakterem, gdyż nas sposób komunikowania zależy bardziej od tego, jacy jesteśmy niż od tego, jaką wiedzą dysponujemy.

Bibliografia

Dziewiecki M., Asertywność i empatia a wychowanie, „Zeszyty Formacji Katechetów” nr 1 (2001).

Dziewiecki M., Empatia, czyli sztuka słuchania, „Katecheta” nr 11 (2000).

Dziewiecki M., Miłość pozostaje. Pedagogika miłości dla wychowawców i wychowanków, Częstochowa 2001.

Dziewiecki M., Miłość przemienia. Przezwyciężanie trudności w małżeństwie i rodzinie, Częstochowa 2002.

Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Frantana H., Comunicazione interpersonale, Roma 1981.

Kilpatrick W., Psychologiczne uwiedzenie, Poznań 1997.

Majewska-Opiełka I., Droga do siebie, Warszawa 1994.

Mellibruda J., Ja-Ty-My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 1980.

Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania, Kraków 2001.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2017. „Empatia I asertywność W Komunikacji międzyludzkiej”. Zeszyty Formacji Katechetów 65 (1):11-31. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/185.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>