W trosce o aksjologiczno-personalistyczny charakter sportu – w perspektywie ludzkiej integralności

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

sport, wychowanie, aksjologizm, personalizm

Abstrakt

Artykuł dotyczy fenomenu społecznego, jakim jest sport oraz jego związku z procesem wychowania, w perspektywie integralnej koncepcji człowieka jako osoby ludzkiej, z uwzględnieniem aksjologicznych podstaw personalizmu. Na personalistycznej koncepcji człowieka winna opierać się pedagogika sportu. Aktywność sportowa to funkcjonowanie nie tylko ciała, ale również intelektu, woli, uczuć, a także wyobraźni i intuicji. Istnieje przy tym konieczność respektowania podstawowych wartości ogólnoludzkich, a także zasad moralnych. Tylko w tym kontekście sport może służyć człowiekowi w rozwijaniu jego człowieczeństwa, kształtować ludzkie postawy, zachowania oraz jako istotna dziedzina życia społecznego może stanowić czynnik wspólnototwórczy.

Bibliografia

Barlak M., Przywrócić blask humanizmowi sportu, w: Chrześcijańska etyka sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1993.

Cygan J.M., Teologia sportu w perspektywie myśli katolickiej, w: Chrześcijańska etyka sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1993.

Dziubiński Z., Sport w kategoriach etyki personalistycznej, w: Chrześcijańska etyka sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1993.

Gocko J., Sport w perspektywie integralnej wizji ludzkiej cielesności, w: Antropologia sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2002.

Gogacz M., Realistyczna pedagogika sportu, w: Sacrum a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996.

Guglielmoni L., Impegno pastorale per il mondo dello sport, „Catechesi” 5 (1990).

Kosiewicz J., Koncepcja człowieka a ujęcia teorii kultury fizycznej, w: Filozofia kultury fizycznej. Koncepcje i problemy, t. 2, red. J. Kosiewicz, Z. Krawczyk, Warszawa 1990.

Kowalczyk S., Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2002.

Kowalczyk S., Personalizm a fenomen upowszechnienia kultury fizycznej, w: Kultura fizyczna a kultura masowa, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2011.

Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.

Kuczyński J., Gra jako negacja i tworzenie świata, w: Filozofia kultury fizycznej. Koncepcje i problemy, t. 2, red. J. Kosiewicz, Z. Krawczyk, Warszawa 1990.

Leon-Dufour X., Ciało, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994.

List Pasterski Episkopatu Polski, O zagrożeniach zdrowia i sportu, Jasna Góra 30.11.1990, http://www.sport.episkopat.pl/dokumenty/?type=listy_kep&id=99Łyko Z., Sport i zbawienie, w: Wiara a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1999.

Mroczkowski I., Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Płock 1994.

Niewęgłowski J., Osoba i sport. Jan Paweł II o wychowawczej roli sportu, w: Kultura fizyczna a socjalizacja, red. Z. Dziubiński, K.W. Jankowski, Warszawa 2012.

Niewęgłowski J., Wychowawcza funkcja sportu w nauczaniu Jana Pawła II, w: Kultura fizyczna a kultura masowa, red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Warszawa 2011.

Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958.Salezjanie a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1998.

Trześniowski R., Zabawa w procesie wychowania, w: Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, red. K. Zuchora, Warszawa 2000.

Volker G., Die Moral des Sports, w: Sportphilosophie, red. V. Caysa, Leipzig 1997.

Wołoszyn S., Pedagogika wychowania fizycznego i sportu, w: Wychowawcze aspekty sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1993.

Wróbel J., Medyczne i personalistyczne rozumienie zdrowia, „Roczniki Teologiczne” 3 (1999).

Pobrania

Opublikowane

2017-03-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2017. „W Trosce O Aksjologiczno-Personalistyczny Charakter Sportu – W Perspektywie Ludzkiej integralności”. Zeszyty Formacji Katechetów 65 (1):90-96. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/192.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>