Pojednanie owocem miłosierdzia

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

pojednanie, miłosierdzie

Abstrakt

Miłosiernej miłości potrzebujemy wszyscy i to każdego dnia. Naśladowanie miłosiernego Boga na co dzień oznacza okazywanie miłości od rana do wieczora, gdyż w ten sposób najlepiej chronimy samych siebie i innych ludzi przed wszelkimi formami niemiłosierdzia oraz przed wszelkimi zranieniami w relacjach międzyludzkich. To właśnie dlatego „zwykła”, codzienna miłość jest szczytem miłosierdzia w realiach tej ziemi. Miłosiernym wobec bliźnich jest ten, kto kocha tak, jak Jezus pierwszy nas pokochał. Czyni bowiem wtedy wszystko to, co od niego zależy, by jego bliscy i inni ludzie, których spotyka, wybierali drogę błogosławieństwa i życia. Najbardziej miłosierny jest ten, kto pomaga sobie i bliźnim stawać się kimś świętym, czyli kimś, kto tak postępuje, że w coraz mniejszym stopniu potrzebuje miłosierdzia i pojednania. W błogosławiony sposób miłosierni są ci, którzy trwają przy Bogu i wzrastają w Jego miłości. Stają się wtedy podobni do syna z przypowieści Jezusa, który to syn nie jest już marnotrawny, lecz nawrócony i powracający. Komuś takiemu Bóg natychmiast urządza święto pojednania i nigdy nie wypomina najstraszniejszej nawet przeszłości.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2016. „Pojednanie Owocem miłosierdzia”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):5-19. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/210.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>