Przesłanie Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Autor

Słowa kluczowe:

Franciszek, Światowe Dni Młodzieży, ŚDM, Kraków

Abstrakt

Ojciec Święty Franciszek głosi, że być miłosiernym to żyć według wskazań Ewangelii, zgodnie z wolą Boga Ojca, na wzór Jezusa Chrystusa, pod natchnieniem Ducha Świętego i biorąc za przykład świętych i błogosławionych, w tym szczególnie przykład Maryi – Matki Miłosierdzia. Okazywane miłosierdzie jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa oraz naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie. Papież zachęca młodych do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy oraz proponuje, aby przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży, co miesiąc wybierali jeden uczynek co do ciała i co do duszy i realizowali go przez miesiąc. Jednocześnie Ojciec Święty Franciszek dostrzega potrzebę nowej wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie tylko pomoc materialna i duchowa, ale zdolność do bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim. Gest pomocy nie może być odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Wiadomo, że osobiście człowieknie jest w stanie dotrzeć z pomocą do wielu pokrzywdzonych. Jednak moc modlitwy może ich wesprzeć w każdej sytuacji i w każdym miejscu, gdzie doznają nieludzkiego traktowania. 

Bibliografia

Franciszek, Bądźcie zawsze wielkoduszni, Spotkanie z wolontariuszami na ŚDM w Rio, 28 lipca 2013, http://papiez.wiara.pl/doc/1644781.Badzcie-zawsze-wielkoduszni, z dn. 09.06.2016.

Franciszek, Powierzmy się Bogu miłosiernemu i litościwemu, http://www.deon.pl/religia/ser-wis- papieski/dokumenty/katechezy-audiencje/art,98,powierzmy-sie-bogu-milosiernemu-i-litosci-wemu.html, z dn. 13.01.2016.

Franciszek: zbawienie otrzymujemy za darmo, http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/katechezy-audiencje/art,97,franciszek-zbawienie-otrzymujemy-za-darmo.html, z dn. 16.12.2015.

H. Ciereszko, Tajemnica Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym oraz w nauce i życiu Kościoła, http://www.wsm.archibial.pl, z dn. 24.02.2010.

Jan Paweł II, Jezus nauczyciel naszym wzorem, Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone do studentów, pracowników naukowych i administracyjnych Katolickiego Uniwersytetu „Sacro Cuore”, wygłoszone na Placu św. Piotra 13 kwietnia 2000 r., w: Wielki jubileusz roku 2000, red. ks. bp St. Dziwisz, ks. abp H. Nowacki, ks. S. Nasiorowski, ks. P. Ptasznik, Libreria Editrice Vaticana 2001.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas konsekracji kościoła i aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r., http://liturgia.wiara.pl/doc/1927685.Swiat-potrzebu-je-Bozego-Milosierdzia, z dn. 18.01.2016.

O miłosierdziu, http://www.milosierdzieboze.pl/omilosierdziu.php?text=83, z dn. 18.01.2016 r.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7), http://www.krakow2016.com/oredzie, z dn. 31.05.2016.

Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXX Światowe Dni Młodzieży w 2015 roku, http://www.diecezja.pl/ksieza/listy-i-dekrety/oredzie-papieza-franciszka-do-mlodych-na-xxx-swiatowe-dni-mlodziezy-w-2015-roku.html, z dn. 02.02.2016.

Papież na audiencji: przebaczać i przyjmować przebaczenie, http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/16/papie%C5%BC_na_audiencji_przebacza%C4%87_i_przyjmowa%C4%87_prze-baczenie/1194796, z dn. 12.06.2016.

Pierwsza audiencja nadzwyczajna, http://papiez.wiara.pl/doc/2950609.Pierwsza-audiencja-nad-zwyczajna, z dn. 04.02.2016.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2016. „Przesłanie Papieża Franciszka Na XXXI ŚDM Kraków 2016 «Błogosławieni miłosierni, Albowiem Oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7)”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):45-55. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/214.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>