Empatia i asertywność w komunikacji wychowawczej

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

empathy, assertiveness, communication, education

Abstrakt

Zdolność empatycznego wsłuchiwania się w myśli i przeżycia drugiej osoby, a także zdolność asertywnego mówienia o własnych stanach i potrzebach to istotne kryteria dojrzałej komunikacji wychowawczej. Z drugiej strony są to kryteria niewystarczające. Empatia i asertywność to wprawdzie ważne narzędzia w komunikacji międzyludzkiej i w dialogu wychowawczym, jednak nawet wartościowymi narzędziami człowiek może posługiwać się w sposób błędny. Zdolność wczuwania się w subiektywny świat rozmówcy może być wykorzystana dla dobra drugiego człowieka. Empatia może być jednak wykorzystana także w sposób cyniczny (wczuwam się w świat drugiego człowieka po to, by nim manipulować) lub naiwny (wczuwam się w świat drugiego człowieka po to, by biernie przyjąć do wiadomości jego subiektywne przekonania czy przeżycia także wtedy, gdy są one zaburzone i szkodliwe). Podobnie asertywność może być wykorzystywana w sposób, który ułatwia szczere i pogłębione kontakty międzyludzkie oraz umożliwia dojrzały dialog wychowawczy. Może być jednak używana po to, by dana osoba egoistycznie skupiała się na samej sobie, na własnych odczuciach czy dążeniach, kosztem podstawowych więzi i wartości

Bibliografia

Dziewiecki M., Asertywność i empatia a wychowanie, „Zeszyty Formacji Katechetów” nr 1 (2001).

Dziewiecki M., Empatia, czyli sztuka słuchania ,„Katecheta” nr 11 (2000).

Dziewiecki M., Miłość pozostaje. Pedagogika miłości dla wychowawców i wychowanków, Częstochowa 2001.

Dziewiecki M., Miłość przemienia. Prze-zwyciężanie trudności w małżeństwie i rodzinie, Częstochowa 2002.

Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Franta H., Comunicazione interpersonale, Roma 1981.

Kilpatrick W., Psychologiczne uwiedzenie, Poznań 1997.

Majewska-Opiełka I., Droga do siebie, Warszawa 1994.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 1980.

Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania, Kraków 2001.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2016. „Empatia I asertywność W Komunikacji Wychowawczej”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):67-87. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/216.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>