Dydaktyczne zasady nauczania w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

dydaktyka, zasady dydaktyczne, nauczanie, katecheza

Abstrakt

Zasady to inaczej ogólne normy postępowania dydaktycznego, które określają jak wcielać w życie cele dydaktyczne. Pomagają one we właściwym stosowaniu metod i pomocy dydaktycznych. Konieczna jest ich znajomość, a tym samym umiejętne i właściwe wykorzystanie, aby proces nauczania przebiegał nie tylko prawidłowo, ale i owocnie. Jak nauczanie każdego przedmiotu ma swą specyfikę oraz własną dydaktykę, tak też i nauczanie katechetyczne posiada swoją specyfikę i własne zasady wynikające z zadań samej katechezy. Zasadami tymi są: zasada poglądowości, zasada przystępności, zasada systematyczności, zasada trwałości wiedzy uczniów, zasada aktywności, zasada indywidualizacji i uspołecznienia, zasada efektywności nauczania oraz zasada wiązania teorii z praktyką.

Bibliografia

Adamek J., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1997.

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004.

Dobrowolska B., Podstawowe zagadnienia pedagogiki, w: Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, red. Z. Putkiewicz, B. Dobrowolska, T. Kukołowicz, Warszawa 1987.

Fleming E., Unowocześnienie systemu dydaktycznego, Warszawa 1974.

Komeński J. A., Wielka dydaktyka, Wrocław 1956.

Koska W., Katechetyka, Poznań 1987.

Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.

Kubik W., Zasady dydaktyczne w katechezie młodzieży, w: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga jubileuszowa ku czci ks. prof. R. Murawskiego SDB, red. P. Tomasik, Warszawa 2005.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Łabendowicz S., Udoskonalenie katechezy przez stosowanie zasady aktywności, „Zeszyty Formacji katechetów”(2006) nr 1 (21).

Mastalski J., Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków 2002.

Nawroczyński B., Zasady nauczania, Wrocław¬-Warszawa¬-Kraków 1961.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Okoń W., Wychowanie umysłowe, w: Pedagogika, red. B. Suchodolski, Warszawa 1982.

Panuś T., Zasady dydaktyczne w procesie katechetycznym, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, Tarnów 2004.

Szpet J., Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 1996.

Śnieżyński M., Efektywność kształcenia, Kraków 1992.

Śnieżyński M., Realizacja zajęć katechezy w podającym toku nauczania (wyniki badań), w: Katecheta w szkole. Poradnik pedagogiczny, red. M. Śnieżyński, Kraków 1994.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997.

Twardzicki B., Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2003.

Zaczyński W., Dydaktyka, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. M. Godlewski, S. Krawcewicz, T. Wujek, Warszawa 1974.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2016. „Dydaktyczne Zasady Nauczania W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):101-12. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/218.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>