Katecheza jako wsparcie edukacji obywatelskiej

Autor

  • Mateusz Mazurek

Słowa kluczowe:

katecheza, edukacja obywatelska, indywidualizm, rozpad więzi społecznych, postawy prospołeczne

Abstrakt

Artykuł opisuje jedną z dziedzin oraz jeden ze sposobów wspierania edukacji obywatelskiej przez katechezę. Autor stawia tezę, że spowodowany różnymi czynnikami indywidualizm jest współcześnie jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Spowodowany przez indywidualizm rozpad więzi społecznych stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego. Chrześcijaństwo i wychowanie religijne ma ogromy potencjał kształtowania postaw prospołecznych.

Bibliografia

Antonowicz D., Unisex i ultrasi, w: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007.

Augustyn (św.), Wyznania, Z. Kubiak (tłum.), Kraków 1994.

Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidler A., Tipton S.M., Skłonność serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007.

CEBOS, Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Warszawa 2011.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis

Kossakowski R., Liminalność pośród mgły – o modzie na „refleksyjną duchowość”, w: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007.

Legutko R., Złośliwe demony, Kraków 1999.

Leszniewski T., Moda i tożsamość. Dylematy współczesnego człowieka w świecie konsumpcji, w: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007.

Marek Z., Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Kraków 2007.

Marek Z., Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Kraków 2014.

Olechnicki K., Sprzętowa namiastka, czyli o fotografii bez fotografii, w: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek, Warszawa 2003.

Simmel G., Filozofia mody, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus.

Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 2013.

Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Szlendak T., Pietrowicz K., Konsumpcja i stratyfikacja w kapitalizmie bez kapitału, w: Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Toruń 2004.

Szlendak T., Pietrowicz K., Moda, wolność i kultura konsumpcji, w: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007.

Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2008.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

Wiśniewski Ł., Rzeczy nasze pospolite, czyli co nas trzyma razem. O źródłach porządku społecznego w społeczeństwie mody, w: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wrocław 2007.

Wyszyński S., Kościół w służbie narodu, Poznań­Warszawa 1981.

Wyszyński S., Z rozważań nad kulturą ojczystą, Poznań­ Warszawa 1979.

Zellma A., Autorytet katechety w kulturze „instant”, w: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Mazurek, Mateusz. 2016. „Katecheza Jako Wsparcie Edukacji Obywatelskiej”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):113-18. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/219.