Wychowanie w perspektywie personalistycznej

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

wychowanie

Abstrakt

Wychowanie winno się opierać na integralnym rozumieniu wychowanka, z uwzględnieniem jego realnych możliwości. Integralność jest urzeczywistnianiem całości i jedności osoby na podłożu jej złożoności. Wychowanie winno być zatem odpowiedzialne i zakorzenione w prawdzie o człowieku. Nieodzowna jest do tego świadomość, kim jest człowiek, jaka jest jego natura oraz cel.Wychowanie personalistyczne umożliwia człowiekowi osiągnięcie pełnejintegracji. Winno ono dokonywać się przede wszystkim w rodzinie jako podstawowej i naturalnej wspólnocie, w której człowiek żyje i działa, przyswaja wzory postępowania, sposoby myślenia i życia.Wyzwaniem pedagogicznym i zadaniem w ramach wychowania personalistycznego jest uświadomienie rodzinom zagrożenia rozwoju osobowego przez pozbawione szacunku, przedmiotowe i instrumentalne traktowanie siebie nawzajem. Proces wychowania domaga się aktywnej współpracy ucznia z wychowawcą.

Bibliografia

Adamski F., Personalizm i pedagogika personalistyczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Warszawa 2005.

Adamski F., Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005.

Bagrowicz J., Godność osoby fundamentem wychowania, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005.

Chrobak S., Szkoła wspólnotą wychowującą, http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/chrobak2.pdf (dostęp: 31.10.2014).

Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 3,75 (2006).

Cogiel M., Budowanie systemu wychowania personalistycznego w procesie reformowania edukacji, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 35,2 (2002).

Czekalski R., Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II, „Warszawskie Studia Teologiczne” 21 (2008).

Gacka B.Z., Wychowanie personalistyczne, „Personalizm” 3 (2002).

Kaczmarek K., Gadacz T., Racje za personalistyczną filozofią wychowania, w: Wychowanie personalistyczne, . F. Adamski, Kraków 2005.

Langkammer H., Godność człowieka według Biblii, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1997.

Majka J., Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005.

Nowak M., Personalistyczne wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Warszawa 2005.

Nowak M., Wychowanie w personalizmie „Chrześcijanin w świecie” 4 (1993).

Olbrycht K., Istota wychowania personalistycznego, http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/01aOlbrycht.pdf(dostęp:23.10.2014.

Rusiecki M., Osoba ludzka wobec wartości w świetle chrześcijańskiego wychowania, w: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak, Lublin 2010.

Szlaga J., Godność i upadek człowieka a jego środowisko, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, Lublin 1996.

Wojtyła K., Człowiek jest osobą. Przemówienie wygłoszone w Radio Watykańskim w czasie trwania 3 sesji Soboru Watykańskiego II, „Personalizm” 1 (2001).

Pobrania

Opublikowane

2015-09-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2015. „Wychowanie W Perspektywie Personalistycznej”. Zeszyty Formacji Katechetów 59 (3):71-77. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/281.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>