Człowiek jako najwyższa wartość

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

człowiek

Abstrakt

Celem niniejszej analizy jest ukazanie powodów, dla których człowiek jest najwyższą wartością na tej ziemi i które sprawiają, że nikt nie ma prawa używać drugiej osoby jako środka do osiągnięcia własnych celów. Fakt, że człowiek stanowi największą wartość, nadaje wartość częścią składowym jego człowieczeństwa, np. ciału, wolności. Biblia potwierdza najwyższą wartość człowieka pośród bytów stworzonych i opisuje cechy, które świadczą o tej jego wyjątkowej wartości. Pismo Święte wyjaśnia, że człowiek jest kochany przez samego Stwórcę. To ktoś podobny do Boga, czyli zdolny, by przyjmować miłość i kochać. To także ktoś bezcenny. Za żadne pieniądze nie można człowieka kupić i nikomu nie wolno traktować go jak swoją własność. To ktoś obdarzony przez Boga świadomością i wolnością i kto jest osobą, czyli kimś, a nie czymś. Człowiek ma nieskończoną wartość również z tego powodu, że nie mam granic w rozwoju, gdyż nigdy nie będzie aż tak podobny do Boga, by nie móc upodobnić się do Stwórcy jeszcze bardziej.O wyjątkowej wartości i godności człowieka stanowi także fakt, że jest on obdarzony sumieniem i powołany do świętości oraz życia wiecznego twarzą wtwarz z Bogiem. Ostatecznym potwierdzeniem wartości człowieka jest dzieło zbawienia, czyli fakt, że Bóg przyjął ludzką naturę i pozwolił się przybić do krzyża, by wybawić człowieka z niewoli grzechu i spod wpływu szatana.

Artykuł do pobrania w ZFK 81

Bibliografia

Brezinka W., Erziehen in der Gegenwart, Bonn 1991.

Brezinka W., Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft, Basel 1993.

de Saint-Exupéry A., Ziemia, planeta ludzi, Warszawa 1993,

Dziewiecki M., Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008.

Dziewiecki M., Odrzucanie norm moralnych i wartości duchowych. Analiza przyczyn i skutków, „Katecheta”, nr 6 (2001).

Dziewiecki M., Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, w: V. Kmiecik (red.), Od konfrontacji do dialogu, Lublin 2003.

Dziewiecki M., Studium o wolności, w: M. Urbańska (red.), Wolność i wychowanie, Tarnów 2011.

Dziewiecki M., Wolność a wychowanie, w: S. Łabendowicz (red.), Kształtowanie duchowości nauczyciela, Radom 2003

Dziewiecki M., Wolność jako istota człowieka, „Zeszyty Formacji Katechetów” nr 4 (2011).

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Jedność, Kielce 2002.

Koslowski P., Die postmoderne Kultur, Monachium 1987.

Schockenhoff W., Zur Lüge verdammt, Freiburg 2000.

Opublikowane

2015-03-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2015. „Człowiek Jako najwyższa wartość”. Zeszyty Formacji Katechetów 57 (1):11-20. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/310.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>