Ku profesjonalizmowi wychowania - kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

kompetencje, nauczyciel

Abstrakt

Nauczyciel przekazuje wiedzę i pomaga rodzicom w rozwoju osobowościowym dziecka. O profesjonalnym działaniu wychowawczym i dydaktycznym decydują jego różnorodne kompetencje. Kompetencje pomagają w opanowaniu nowych sytuacji wychowawczych oraz w nawiązywaniu optymalnych relacji z rodzicami uczniów. Kompetencje powinny mieć charakter dynamiczny. Rozwój kompetencji odbywa się przez całe życie. Muszą one być ciągle doskonalone.

Bibliografia

Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M., Nauczyciel kompetentny, Lublin 2007.

Denek K., O nowy kształt edukacji, Toruń 1998.

Dylak S., Nauczyciel – kompetencje i kształcenie zawodowe, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch, Warszawa 2004.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

Goźlińska E., Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Warszawa 1997.

Gulińska-Grzeluszka D., Kompetencje nauczyciela przedszkola, w: Nauczyciel.

Guz S., Edukacja przedszkolna w okresie przemian, Warszawa 1996.

Hamer H., Klucz do efektywności nauczania. poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1994.

Kochanowska E., Zaniedbywane obszary kształcenia studentów edukacji wczesnoszkolnej – wybrane kierunki zmian, w: Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, red. J. Bałachowicz, A. Szkolak, Kraków 2012.

Kukla D., Kompetencje europejskiego nauczyciela, w: Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole, red. M. Blachnik-Gęsiarz, D. Kukla, Częstochowa 2008.

Kwaśnica R., Przygotowanie pojęciowe i próba analizy potrzeb rozwojowych uczestników dokształcania, Wrocław 1993.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Zmienić kształcenie nauczycieli, w: Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, red. A. Siemak-Tylikowska, Kwiatkowska H., S.M. Kwiatkowski, Warszawa 1998.

Mielczarek F., Profil zawodowy kompetentnego nauczyciela, w: Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole, red. M. Blachnik-Gęsiarz, D. Kukla, Częstochowa 2008.

Mielczarek J., Kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej, w: Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole, red. M. Blachnik-Gęsiarz, D. Kukla, Częstochowa 2008.

Molenda M., Kompetencje nauczycieli kształcenia zintegrowanego, w: Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, red. J. Bałachowicz, Szkolak , Kraków 2012.

Murawska E., Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli w świetle dokonujących się przemian edukacyjnych, w: Dyskusja o nauczycielu, red. R. Parzęcki, Włocławek 2003.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.

Rozwój zawodowy i kompetencje, red. E. Przygońska, Toruń 2010.

Strykowski W., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

Strykowski W., Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” 27/28 (2005).

Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2015. „Ku Profesjonalizmowi Wychowania - Kompetencje Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej I Przedszkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 57 (1):51-57. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/315.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>