„Mały Książę” i wychowanie

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, „Mały Książę”, przyjaźń

Abstrakt

Wychowanie dokonuje się głównie przez modelowanie, czyli poprzez obserwowanie przez wychowanków zachowania rodziców i innych dorosłych. Sama obserwacja jednak nie wystarczy. Wychowankowie potrzebują słów, które wyjaśniają sens i motywy danego zachowania. „Mały Książę” A. de Saint-Exupéry’ego to rodzaj literackiego podręcznika pedagogicznego, który ukazuje, że celem rozwoju jest zdolność dystansowania się człowieka od samego siebie i opuszczanie planety własnego ego po to, żeby poznawać innych ludzi i uczyć się zasad tworzenia więzi. Ta książka wskazuje altruizm jako cel wychowania, a jednocześnie ukazuje metodę formacji, jaką jest cierpliwość w poszukiwaniu takich ludzi, z którymi budowanie przyjaźni jest możliwe. Sprawdzianem dorastania do przyjaźni jest zdolność do ofiarności, a nawet do oddania życia za przyjaciół, gdyż na zawsze stajemy się odpowiedzialni za tych, których oswoiliśmy.

Bibliografia

Auditel 2003, Rai-Eri Roma 2004; L’Unione Sarda 33, 25.02.2003).

Davidts J.P., Le petit prince retrouvé, Québec 1997; M. Jung, Der kleine Prinz in uns. Auf Entdeckungsreise mit Saint-Exupéry, Düsseldorf 2005; A. G. Paz, Żyć jak dziecko. Medytacje na podstawie „Małego Księcia”, Kraków 2009.

de Saint-Exupéry A. , Mały Książę, IW Pax, Warszawa 1994.

de Saint-Exupéry A. , Twierdza, IW Pax, Warszawa 1985.

de Saint-Exupéry A. , Ziemia, planeta ludzi, PIW, Warszawa 1993.

Dziewiecki M., Cielesność. Płciowość. Seksualność, Jedność, Kielce 2000.

Dziewiecki M., Miłość pozostaje, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2001.

Dziewiecki M., Pamiętnik Perełki, Jedność, Kielce 2003.

Estang L. , Saint-Exupéry, Seuil, Paris 1989 (tłum. M.D.).

Gasparini G., Il „Piccolo Principe” a 50 anni dalla scomparsa di Saint-Exupéry, w: Vita e pensiero, nr 7-8/1994.

Persane-Nasturg M., Marie de Saint-Exupéry ou l’étoile du Petit Prince, R. Laffont, Paris 1993.

Webster P., Saint-Exupéry. Leben und Tod des Kleinen Prinzen, Herder, Freiburg 1996.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-09

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2019. „«Mały Książę» I Wychowanie”. Zeszyty Formacji Katechetów 76 (4):15-26. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/32.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>