Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

wolność, Jan Paweł II

Abstrakt

W perspektywie tożsamości człowieka Jan Paweł II ukazuje miejsce i rolę wolności w odniesieniu do prawdy. Relacja wolności i prawdy jako dwóch pojęć natury etycznej nie jest jedynie kwestią sporu w szkołach filozoficznych czy teologicznych, ale zawarty jest w niej problem losu człowieka i świata. Papież ukazuje blask prawdy o człowieku i w tym kontekście rolę wolności jako zadanie miłowania prawdy,do którego wypełnienia człowiek jest wezwany mocą swej natury. W ten sposób podkreślona zostaje godność człowieka. Prawda ma moc wyzwalającą i prowadzi do pełni człowieczeństwa. Dlatego winna ona wyznaczać kierunek działania człowieka. Tylko wtedy jego działanie będzie można określić jako w pełni ludzkie. Prawdę można urzeczywistnić, afirmować i wprowadzić w życie dzięki wolności. Ta wolność jest jednocześnie umiejętnością poddania siebie prawdzie i działania w prawdzie. Nie można stawiać wolności ponad prawdą. Potwierdzeniem wolności człowieka jest poznanie prawdy o sobie samym oraz podjęcie wysiłku jej wolnego wyboru i realizacji. Chodzi o to, aby człowiek dostrzegłszy swoją wielkość zafascynował się prawdą o sobie. Obiektywna prawda o człowieku i o rzeczywistości ma charakter uniwersalny.

Bibliografia

Bajda J., Sumienie i osoba a autorytet Magisterium, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

Biesaga T., Scalanie rozbitego człowieka (Na marginesie encykliki Veritatis splendor), „Człowiek w kulturze” 4-5 (1995).

Chomik W.S., Odpowiedzialność za miłość i życie w kontekście Veritatis splendor Jana Pawła II, w: W prawdzie ku wolności (w kręgu encykliki Veritatis splendor), red. E. Janiak, Wrocław 1994.

Chudy W., Światło dla wszystkich, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

Dobiosch H., Prawda i dobro moralne w świetle nowego katechizmu i encykliki Veritatis splendor. Krytyczna ocena koncepcji „kreatywnego” sumienia, w: Nie lękać się prawdy.

Dziewiecki M., Człowiek i jego wolność, „Zeszyty Formacji Katechetów” 3 (2011).

Encyklika Veritatis splendor, red. P. Morciniec, Opole 1994.

Ferdek B., Jan Paweł II – diakon godności człowieka, w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka, red. J.M. Lipniak, Świdnica 2008.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Rzym 1992.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Jurczyk B., Wolność – sumienie – prawda w świetle encykliki Veritatis splendor. Krytyczna ocena koncepcji „kreatywnego” sumienia, w: Nie lękać się prawdy. Encyklika Veritatis splendor, red. P. Morciniec, Opole 1994.

Kaczyński E., Geneza i idee wiodące encykliki Veritatis splendor, w: W prawdzie ku wolności (w kręgu encykliki Veritatis splendor), red. E. Janiak, Wrocław 1994.

Karasek S., Koncepcja wolności w encyklice Veritatis splendor Jana Pawła II, Lublin 1994.

Kasiłowski P., Interpretacja Mt 19,16-21 w Veritatis splendori w egzegezie, w: Joannes Paulus II in memoriam, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Klauza K., Od blasku prawdy, drogą sumienia ku światłości wiecznej, w: Wokół encykliki „Veritatis splendor”, red. J. Merecki, Częstochowa 1994.

Kłoczowski J.A., Zawierzyć prawdzie. O encyklikach Jana Pawła II – próba osobistej lektury, Kraków 2006.

Kowalczyk S., Człowiek w centrum papieskiego nauczania, „Zeszyty Formacji Katechetów” 1 (2006).

Kowalczyk S., Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i społeczny wymiar wolności, Sandomierz 2000.

Krucina J., Prawda o człowieku miarą wolności, w: W prawdzie ku wolności (w kręgu encykliki Veritatis splendor), red. E. Janiak, Wrocław 1994.

Melina L., Światło Chrystusa dla ludzkiego działania. Encyklika Veritatis splendor–6 sierpnia 1993 roku, w: Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik, red. G. Borgonovo, A. Cattaneo, Warszawa 2009.

Merecki J., O wyzwalającej mocy prawdy, w: Wokół encykliki „Veritatis splendor”, red. J. Merecki, Częstochowa 1994.

Merecki J., Styczeń T., Veritatis splendor–encyklika o wolności, w: W prawdzie ku wolności (w kręgu encykliki Veritatis splendor), red. E. Janiak, Wrocław 1994.

Otowicz R., Veritatis splendor w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: W prawdzie ku wolności (w kręgu encykliki Veritatis splendor), red. E. Janiak, Wrocław 1994.

Seifert J., Blask prawdy jako fundament działania moralnego. O encyklice papieża Jana Pawła II „Veritatis splendor”, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

Sikorski T., Veritatis splendor czyli apokalipsa?, w: W prawdzie ku wolności (w kręgu encykliki Veritatis splendor), red. E. Janiak, Wrocław 1994.

Smith W.B., Bez prawdy nie ma wolności, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

Staniek E., Dostrzec blask prawdy. Komentarz do encykliki Veritatis splendor, Kraków 1994.

Styczeń T., Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

Szostek A., Encyklika o rozeznawaniu duchów, czy są one z Boga, w: Wokół encykliki „Veritatis splendor”, red. J. Merecki, Częstochowa 1994.

Szostek A., Ku teonomii uczestniczącej. Wolność a prawo w świetle encykliki „Veritatis splendor”, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2014. „Wolność W Prawdzie O człowieku – W świetle Encykliki Jana Pawła II «Veritatis splendor»”. Zeszyty Formacji Katechetów 56 (4):36-52. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/328.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>