Wiara podstawą życia duchowego

Autor

  • Marek Chmielewski

Słowa kluczowe:

wiara, życie duchowe

Abstrakt

Aby życie duchowe przynosiło owoce w postaci coraz głębszego zjednoczenia z Chrystusem i świętości na co dzień, potrzeba łaski wiary. Jeśli celem jest Chrystus i Jego dar wiecznego zbawienia, zaś życie duchowe drogą do tego Celu, to wiara jest światłem drogi. Dzięki niemu możliwe jest wpatrywanie się i kontemplowanie Oblicze Chrystusa w sobie oraz w braciach. Także dzięki światłu wiary lepiej widać czyhające obok drogi zbawienia przepaści zła i bezdroża życia duchowego. Dlatego ktoś, kto pielęgnuje w sobie życie duchowe, dziękując za łaskę wiary, powtarza za Psalmistą: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105).

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Chmielewski, Marek. 2014. „Wiara Podstawą życia Duchowego”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):5-10. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/357.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska