Możliwości i ograniczenia ewangelizacyjnego wykorzystania mass mediów w świetle nauczania papieża Franciszka

Autor

  • Mateusz Pisarek

Słowa kluczowe:

mass media, papież Franciszek

Abstrakt

W przeprowadzonej refleksji podjęto próbę ukazania obrazu i ewangelizacyjnych możliwości mass mediów wypływających z dokumentów oraz wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka. Ukazana została więc afirmacja, z jaką papież Franciszek odnosi się do środków społecznego przekazu. Wskazano również, że media masowe sąnarzędziem ewangelizacji, które ze swoje natury są obojętne moralnie. To jak zostaną wykorzystane zależy bowiem od konkretnego człowieka. Zaprezentowano również różne sposoby wykorzystania Internetu w procesie ewangelizacji, odczytane z nauczania nowego papieża. Ponadto ukazano działalność medialną papieża oraz wymogi,jakie stawia on przed ludźmi odpowiedzialnymi za media w aspekcie etyczno-moralnym.

Bibliografia

Benedykt XVI. Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 2013.

Franciszek. Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania. Papieskie orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 2014.

Gajda. J. Media w edukacji. Kraków 2003.

Jan Paweł II. Internet: Nowe forum głoszenia ewangelii. Papieskie orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 2002.

Kerckhove. D. Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości. Tłum. W. Sikorski, P. Nowakowski. Warszawa 1996.

Papieska Komisja do Środków Społecznego Przekazu. Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio. 1992.

Pawłowicz. J. Postawa wobec mediów. „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 16 (2011) nr 4.

Robak. M. Czy Kościół lubi Internet? Sieć komputerowa w świetle wypowiedzi Kościoła katolickiego. W: Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości. Red. T. Zasępa i R. Chmura. Częstochowa 2003.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Pisarek, Mateusz. 2014. „Możliwości I Ograniczenia Ewangelizacyjnego Wykorzystania Mass mediów W świetle Nauczania papieża Franciszka”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):10-19. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/358.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska