Egzystencja chrześcijanina egzystencją wiary

Autor

  • Marian Włosiński

Słowa kluczowe:

chrześcijanin, wiara

Abstrakt

Katecheza jest posługą na rzecz Boga i człowieka. Zadaniem jej jest oświetlać ziemską egzystencję człowieka i pomagać w ten sposób w dojściu do prawdziwego i autentycznego oddania się Bogu we wierze. Aby móc wypełnić zadanie wierności Bogu i człowiekowi, katecheza przekazuje pogłębioną i rozwiniętą naukę wiary. Formacja katechetyczna chrześcijanina obejmuje całe jego życie. Katecheza ma swoją tożsamość i prowadzi do ukształtowania sumienia pewnego, delikatnego i czułego. Katecheza powinna być ewangelizacyjną a jako jedna z form teologicznego przekazu Objawienia w Kościele, musi dostosowywać swoje treści i metody do struktury właściwej temu przekazywaniu, która polega na nierozerwalnym związku pomiędzy Pismem Świętym, Tradycją i Magisterium.

Bibliografia

Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.

L’osservatore Romano, wydanie polskie, 1998, nr 3.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma Systemu Edukacji, Warszawa 1998.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 1, [w:] Prawa człowieka, Bielsko-Biała 2005.

Rusiecki M., Osoba ludzka, [w:] Wychowawca, nr 12 (239)/2012.

Włosiński M., Katecheticko-pedagogické kontexty vedy v perspektíve spoločenstva vedy, [w:]Dispu-tationes scientificae Universitatiscatolicae in Ružomberok, Ružomberok 2012, č. 1.

Włosiński M., Szkolna katecheza na tle projektu reformy systemu edukacji, „Legnickie Wiadomości Diecezjalne”, 1998.

Włosiński M., W blasku świętości bł. Jana Pawła II, [w:] W blasku Miłości, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2012.

Włosiński M., Zadania katechezy szkolnej, „Życie i Myśl” (Poznań), 1999.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Włosiński, Marian. 2014. „Egzystencja chrześcijanina Egzystencją Wiary”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):31-36. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/360.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>