Z Ks. dr. Markiem Dziewieckim – psychologiem i krajowym duszpasterzem powołań – rozmawia Julia A. Lewandowska, Nie ma ludzi bez powołania

Autor

  • Julia Lewandowska

Słowa kluczowe:

powołanie

Abstrakt

Bóg każdego człowieka stworzył z miłości i każdemu proponuje najlepszą drogę życia w doczesności. Bóg nie stwarza ludzi bez powołania. Nikt też nie jest powołany do bycia singlem, gdyż nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Każdy z nas jest najpierw powołany do przyjęcia daru człowieczeństwa, czyli bycia kimś podobnym do Boga, kimś kochanym i zdolnym, by uczy się miłości. Drugim powołaniem jest świętość, czyli stawanie się kimś podobnym do Jezusa. Trzecim powołaniem jest realizacja świętego człowieczeństwa w małżeństwie i rodzinie, kapłaństwie lub życiu konsekrowanym. Na początku historii istniało tylko powołanie do małżeństwa i rodziny. Powołania specyficzne, czyli kapłańskie i zakonne, stały się potrzebne po grzechu pierworodnym, gdy Adamowie i Ewy kolejnych pokoleń nie radzili sobie z powołaniem małżeńskim i rodzicielskim. Warunkiem odkrycia i realizacji powołania jest pogłębione wychowanie chrześcijańskie, które prowadzi do naśladowania Jezusa w Jego wiernej i ofiarnej miłości. Obecny spadek liczby kandydatów do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego to nie kryzys powołań, lecz kryzys osób powołanych, a także kryzys chrześcijańskich wychowawców

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Lewandowska, Julia. 2014. „Z Ks. Dr. Markiem Dziewieckim – Psychologiem I Krajowym Duszpasterzem powołań – Rozmawia Julia A. Lewandowska, Nie Ma Ludzi Bez powołania”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):69-74. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/364.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna