Psychopedagogiczne konotacje rozwoju religijności człowieka

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

rozwój

Abstrakt

Religijność poszczególnych ludzi jest bardzo zróżnicowana. Ze względu na złożoność tego zjawiska podobne jej przejawy mogą występować w różnych okresach rozwojowych. Jednakże wyodrębnienie owych okresów w życiu człowieka zakłada określoną koncepcję jego religijności, z czym wiąże się zagadnienie struktury przeżyć religijnych, określone mechanizmy rozwoju, a przede wszystkim kwestia prawidłowości przeobrażeń zachodzących w poszczególnych okresach. Ich znajomość jest niezbędna przy formułowaniu wniosków pastoralno-katechetycznych, przy podejmowaniu odpowiednich działań duszpasterskich, jak również do wychowania religijnego oraz wyznaczania form pracy wychowawczej z dziećmi,młodzieżą, a także z ludźmi dorosłymi. Rozwój religijności człowieka zależy najpierw od ogólnej zasady ciągłości i jednolitości działań oraz atmosfery radości tworzonej przez jego najbliższe otoczenie, zwłaszcza przez rodziców i opiekunów. Następnie dochodzą do tego działania innych wychowawców i osób znaczących w życiu dziecka. Są nimi duszpasterze, katecheci, nauczyciele, ale wpływ mogą mieć także inne osoby, np. z grup rówieśniczych. W okresie zaś dorosłego życia poczynając już od młodości najważniejszym wydaje się osobiste zaangażowanie się danej osoby w sprawy dotyczące religijności. Oddziaływania tych wszystkich komponentów rozwoju dziecka oraz jego aktywność własna nadają pewne ukierunkowanie, co w kolejnych etapach rozwoju przechodzi w świadome samowychowanie. Stąd w wychowaniu religijnym należy raczej rozbudzać uczucia i potrzeby religijne, aniżeli próbować je zaspokajać. Religijność bowiem człowieka w poszczególnych etapach jego rozwoju, a w sposób szczególny w wieku młodzieńczym i całym życiu dorosłym, jest w znacznym stopniu efektem własnej aktywności, nie zaś oddziaływań czynników zewnętrznych, które pełnią rolę jedynie wspomagającą ów rozwój.

Bibliografia

Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Warszawa 2000.

Chlewiński Z., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.

Chlewiński Z., Religia a osobowość człowieka, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoń, Lublin 2000..

Chlewiński Z., Rola religii w funkcjonowaniu osobowości, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, Lublin 1982.

Gołąbek E., Modlitwa dzieci w wieku przedszkolnym, http://antoni.w-w.pl/podstrony/archiwum/modlitwa_przedszkolaka/modlitwa_przedszkolaka_1.php (dostęp z dn. 27.02.2013 r).

Grom B., Psychologia wychowania religijnego, Kraków 2011.

Grühn W., Religijność współczesnego człowieka, Warszawa 1966.

Kuczkowski S., Psychologia religii, Kraków 1991.

Miś L., Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona, w: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red. P. Socha, Kraków 2000.

Osewska E., Rozwój religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju modlitwy, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/dzisiejszy_katecheta_05.html (dostęp z dn. 27.02.2013 r).

Piaget J., Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966.

Pomianowski R., Walesa C., Dziecko. Rozwój religijny, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1995, kol. 529-534.

Prężyna W., Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, „Znak” 23,210 (1971).s. 1572-1586.

Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, Warszawa 1973.

Reber A.S., Słownik psychologii, Warszawa 2002.

Rusiecki M., Wychowanie religijne w rodzinie, w: Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Lublin 2012.

Socha P., Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia, w: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red. P. Socha, Kraków 2000.

Vergote A., Psicologia religiosa, Roma 1979.

Walesa C., Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, Lublin 1982.

Walesa C., Religijność dzieci przedszkolnych, „Życie i Myśl” 8-9 (1978).

Walesa C., Rozwój religijności człowieka, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, Kraków 2006.

Ziółkowski D., Z zagadnień dojrzałości religijnej, „Znak” 12,210 (1971).

Pobrania

Opublikowane

2013-09-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2013. „Psychopedagogiczne Konotacje Rozwoju religijności człowieka”. Zeszyty Formacji Katechetów 51 (3):43-54. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/415.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>