Nowe trendy w profilaktyce uzależnień

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

profilaktyka uzależnień

Abstrakt

Nigdy wcześniej tak wiele dzieci i młodzieży nie było objętych w naszym kraju działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień. Szczególnie widoczne jest w ostatnim dwudziestoleciu systematyczne stosowanie programów profilaktycznych na terenie szkół. Mimo tych działań wzrastają rozmiary problemów alkoholowych i narkotykowych wśród uczniów, a liczba abstynentów wśród młodzieży szkół średnich w ostatnich latach zmniejszyła się dwukrotnie. Badania ewaluacyjne w dziedzinie profilaktyki uzależnień potwierdzają niską skuteczność aktualnie stosowanych programów. W obliczu rosnącej wiedzy na temat etiologii (podłoża, uwarunkowań) zachowań problematycznych wśród dzieci i młodzieży oraz niskiej skuteczności dotychczasowych działań zapobiegawczych, pojawiły się w ostatnich latach nowe trendy w profilaktyce, do których należy zaliczyć: programy specjalistyczne, profilaktykę problemową, programy środowiskowe, promowanie pozytywnych umiejętności życiowych,pracę z grupami ryzyka, programy adresowanych bezpośrednio do dziewcząt, programy alternatyw, programy zmian środowiskowych. Sięganie przez dzieci i młodzież po alkohol, narkotyk, nikotynę i inne substancje psychoaktywne, nie jest zachowaniem przypadkowym. Wbrew subiektywnym przekonaniom i deklaracjom wychowanków wchodzenie na drogę uzależnień nie wynika ani z ciekawości, ani z chęci integrowania się z grupą rówieśników, ani też z chęci podkreślenia swojej niezależności i dorosłości. Prawdziwy powód jest tylko jeden: próba ucieczki od życia, z którym wychowanek sobie nie radzi (zwykle z winy dorosłych!) i w którym zdecydowanie więcej przeżywa cierpienia i krzywdy niż radości i satysfakcji. W tej sytuacji jedyną skuteczną formą profilaktyki uzależnień jest pomaganie wychowankowi, by uczył się żyć w sposób świadomy i odpowiedzialny, gdyż wtedy poradzi sobiez twardą rzeczywistością bez „pomocy” substancji chemicznych, które wprowadzają w świat iluzji i uzależniają.

Bibliografia

Dziewiecki M., Młodzież, alkohol i realizm, „Świat Problemów’ nr 2 (2000).

Fudała J., Postawy dorosłych wobec picia alkoholu i zażywa-nia narkotyków, „Świat Problemów” nr 12 [2001].

Gaś Z., Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień, „Remedium” nr 7-8 [2002].

Grzelak S., Seksualność a alkohol, „Remedium” nr 11 [2000].

Hryszkiewicz G., Alkohol, młodzież, dorośli, „Świat Problemów” nr 9 [2002].

Jastrun E., W poszukiwaniu nowych dróg, „Świat Problemów”, nr 12 (2001).

Maxwell R., Dzieci, alkohol, narkotyk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2002.

Mellibruda J. (i inni), Perspektywy profilaktyki, „Remedium” nr 5 (1997),

Ostaszewski K., Co się zmienia w zażywaniu? Badania mokotowskie 1984-2000, „Świat Problemów” nr 12 [2001].

Ostaszewski K., Kryzys profilaktyki?, „Remedium” 7-8 (2002).

Ostaszewski K., Specyfika zachowań problemowych a programy profilaktyczne, „Świat Problemów” nr 12 (2001).

Sierosławski J., Czy bezwzględny zakaz jest do utrzymania?, „Świat Problemów” nr 12 [2001].

Sierosławski J., Zielinski A., Młodzież i alkohol – wyniki badań szkolnych ESPAD, w: Świat Problemów, nr 9/2000.

Sochocki M., Ewaluacja w praktyce, „Remedium” nr 10 (2000).

Szczukiewicz P., Nie wystarczy intuicja, „Świat Problemów” nr 12 (2001).

Wilmes D., Jak wychować dziecko, które mówi „nie” alkoholowi i narkotykom?, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2002.

Wojciechowski M., Strategie w profilaktyce, „Remedium” nr 1 (2002).

Woronowicz B., Informacje i testy pomocne w rozpoznaniu problemów alkoholowych, w: M. Dziewiecki (red.), Nowe przesłanie nadziei, Warszawa 2000.

Woynarowska B., Kształtowanie umiejętności, „Remedium” 5 (2002).

Pobrania

Opublikowane

2013-09-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2013. „Nowe Trendy W Profilaktyce uzależnień”. Zeszyty Formacji Katechetów 51 (3):61-68. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/417.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>