Młodzież, Kościół i Ojczyzna

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

Młodzież, Kościół, ojczyzna

Abstrakt

Istnieje ścisły związek między sytuacją poszczególnych osób a sytuacją wspólnoty wierzących, czyli Kościoła oraz sytuacją Ojczyzny i Narodu. Ten fakt najlepiej sobie uświadamiamy wtedy, gdy Kościół jest jawnie prześladowany czy gdy z Ojczyzną dzieje się coś dramatycznie złego, naprzykład wtedy gdy traci ona niepodległość i nie stwarza swoim obywatelom warunków, które umożliwiają życie w wolności i bezpieczeństwie. Do tej pory ponosimy jeszcze bolesne konsekwencje krzywd, jakich doznał Kościół katolicki pod zaborami, a także w czasie II wojny światowej oraz na skutek komunistycznych prześladowań. Do tej pory też doświadczamy skutków tego, że nasza Ojczyzna w ostatnich dwustu latach była niszczona i grabiona przez zaborców i okupantów. Przyszłość młodego pokolenia w bardzo dużym stopniu zależy od tego, na ile my, dorośli, pomożemy im pokochać Kościół i Ojczyznę oraz poczuć się w tych dwóch wspólnotach, jak w rodzinnym domu. Wychowując młodych ludzi do miłości Kościoła winniśmy opierać się na tej miłości i mądrości, której uczy nas Jezus Chrystus. Z kolei wychowanie do umiłowania Ojczyzny musimy budować w postawie współczesnego patriotyzmu, czyli uświadamianiu potrzeby znajomości historii i tradycji własnego narodu, troski o osobisty rozwój i solidne wykształcenie, troski o małżeństwo i rodzinę, konieczności solidnej pacy zawodowej oraz mądrego zaangażowania społecznego i politycznego.Im bardziej my, wychowawcy, owocnie podejmiemy się tego zadania, tym bardziej możemy być spokojni nie tylko o los dzieci i młodzieży, lecz także o naszwłasny los

Bibliografia

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego, WL Kraków 2001.

Frosini G., Evangelizzare oggi, Bologna 1994.

Katechizm Kościoła Katolickiego.

Krűggeler M. (red.), Institution – Organisation –Bewegung. Sozialformen der Religion im Wandel, Opladen 1999.

List Episkopatu Polski przed II Tygodniem Wychowania, 2.09.2012.

Silvestri G., Società complessa e nuove frontiere della profezia critiana, Roma 1996.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2013. „Młodzież, Kościół I Ojczyzna”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):25-38. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/427.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>