Powołani do szczęścia. Teologia i pedagogika powołań

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

szczęście, teologia

Abstrakt

Każdy z nas jest dla Boga tak cenny, że Stwórca dla każdego nastolatka ma konkretny pomysł na życie. Ten Boży pomysł nazywamy powołaniem. Bóg powołuje nie dlatego, że chce ograniczyć naszą wolność czy za nas decydować o naszym życiu, lecz wyłącznie dlatego, że kocha i że chce pomóc nam pójść najlepszą dla nas drogą życia. Nikt z nas nie jestczłowiekiem bez powołania, gdyż nikt z nas nie jest wyłączony z Bożej miłości. Bóg pomaga nam znaleźć szczęście prawdziwe, a nie szczęście chwilowe, pozorne. W oczach Boga nikt z nas nie jest człowiekiem drugiej kategorii, ani kimś powołanym do jakiegoś mniejszego szczęścia. Drogą do szczęścia jest odkrycie, że Bóg powołuje nas najpierw do bycia człowiekiem i chrześcijaninem. Drugim naszym powołaniem jest stawanie się chrześcijaninem, czyli kimś coraz bardziej podobnym do Jezusa, coraz bardziej świętym i kochającym tak, jak On pierwszy nas pokochał. Dzięki Chrystusowi chrześcijanin nie musi uczyć się miłości po omacku, ani w oparciu o najgorszą z metod, jaką jest metoda prób i błędów. Kto odkrył, że nie jest podobny do zwierząt, lecz do Boga, który stworzyłnas na swój obraz i podobieństwo, ten dzięki przyjaźni z Bogiem ma szansę odkryć swoje powołanie szczegółowe, czyli swójwłasny, szczególny sposób dorastania do świętości i stawania się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Istnieją trzy drogi naśladowania Chrystusa: małżeństwo, kapłaństwo i życie konsekrowane. Nikt z nas nie jest natomiast powołany do bycia egoistycznym singlem, gdyż nie jest dobrze człowiekowi być samemu.

Bibliografia

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 2003.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2013. „Powołani Do szczęścia. Teologia I Pedagogika powołań”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):49-51. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/430.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>