Aktualność Soboru Watykańskiego II w procesie nowej ewangelizacji i katechezy

Autor

Słowa kluczowe:

nowa ewangelizacja, katecheza

Abstrakt

Ewangelizacja jest to pierwsze zetknięcie się z Ewangelią, która wprowadza człowieka na drogę zbawienia. Misja ewangelizacyjna, będąca kontynuacją dzieła Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest koniecznym i niezastąpionym wyrazem najgłębszej natury Kościoła. Celem misji jest zaszczepienie wiary w Chrystusa i włączenie w życie wspólnoty Kościoła. Służy temu posługa słowa realizowana w katechezie szkolnej i parafialnej, która –aby spełniać swoje zadanie –musi być formą autentycznej ewangelizacji. Sobór Watykański II dał niepowtarzalną szansę odnowy życia kościelnego we współczesnym świece. Nauczanie katechetyczne w szkole, to nie tylko intelektualne poznawanie religii, wyznania, obrzędu religijnego w sensie zjawiska socjologicznego, ponieważ katecheza, również szkolna jest spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym we wspólnocie osób poprzez doświadczenie wiary. Głównymi zadaniami stawianymi katechezie w wymiarze nowej ewangelizacji są: doprowadzić katechizowanych do spotkania z Chrystusem, umożliwienie im przeżycia nawrócenia, przemiany i odnowy ludzkości, wprowadzenie ich we wspólnotę Kościoła, doprowadzenie katechizowanych do przyjęcia znaków zewnętrznych oraz do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Kościół daje również wskazania dla katechezy ewangelizacyjnej, prowadzonej w duchu Soboru Watykańskiego II. Tymi wytycznymi są: zadbanie o chrystocentryczny wymiar katechezy, troska o postawę katechety, doprowadzić do budowania i przeżycia wspólnoty oraz wskazywanie na Maryję jako „Gwiazdę Ewangelizacji”

Bibliografia

Orędzie Synodu Biskupów, Rzym 1977, nr 13.

Instrumentum Laboris Synodu Biskupów, Rzym 1977, nr 33.

Materski E., „Redemptor hominis” w katechezie, w: Jan Paweł II naucza, t. 5, Lublin 1982.

Medica G., Documento di Base, Komentarz, Torino 1972.

Materski E., Katecheza a inne formy dusz pasterstwa młodzieży, Radom 198.

Łuczak H., Katecheza młodzieży w Polsce, Kraków 1988.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2013. „Aktualność Soboru Watykańskiego II W Procesie Nowej Ewangelizacji I Katechezy”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):52-58. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/431.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>