Istota miłości mężczyzny i kobiety w świetle analizy metafizycznej na podstawie rozprawy Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

miłość, kobieta, mężczyzna

Abstrakt

W świetle metafizycznej analizy istoty miłości między mężczyzną a kobietą K. Wojtyła stara się uchwycić to, co należy do istoty poszczególnych jej aspektów. Do natury miłości w podmiocie indywidulnym należy upodobanie, pragnienie (pożądanie), a także życzliwość. Miłość pożądania i miłość życzliwości różnią się od siebie, lecz nie wykluczają się. Miłość swoją pełnię znajduje nie tylko w podmiocie indywidulnym, ale również w relacji międzypodmiotowej, międzyosobowej. W tej perspektywie podjęty również zostaje problem przyjaźni w łączności z sympatią, a także kwestia wzajemności. Dla miłości bowiem istotne jest wychodzenie z własnego „ja” oraz przechodzenie od „ja” do „my”. Miłość bowiem między mężczyzną a kobietą jest nie tylko dążeniem, ale przede wszystkim również spotkaniem i jednoczeniem osób, co dokonuje się na podstawie upodobania, miłości pożądania i życzliwości. Tak więc w tym aspekcie międzyosobowym nie przestaje zachodzić również aspekt indywidualnej miłości, który warunkuje tę relację międzyosobową. W tej perspektywie miłość jest zawsze jakąś międzyosobową syntezą oraz synchronizacjąupodobań, pożądań i życzliwości dwojga ludzi. Miłość zatem między kobietą a mężczyzną jest wspaniałą, daną od Boga zdolnością. Ma ona swoje stopnie i etapy, z których każdy spełnia istotną rolę w jej pełnym rozwoju ku miłości oblubieńczej, która chociaż różni się od innych form miłości, to jednak nie może się kształtować w oderwaniu od nich. Konieczne zaś jest szczególnie, aby wiązała się ona z życzliwością i przyjaźnią. Naturalnym przedłużeniem miłości oblubieńczej jest małżeństwo jako rzeczywistość, w którą angażuje się Bóg, który jest źródłem miłości (por. 1J 4,7 n). Ludzkie pragnienie bycia w pełni sobą może się dokonać tylko w miłości. Stąd człowiek zdobywa się na wysiłek, aby w duchu wolności razem z ukochaną osobą, zobligowany prawem i logiką daru, w małżeństwie iść ku pełni owej Miłości (1J 4,8). Małżeństwo w tej perspektywie jest niejako przedłużeniem miłości oblubieńczej orazponiekąd jej wypełnieniem.

Bibliografia

Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, Lublin 1996.

Chudy W., Miłość a osoby kochające, http://www.jan-pawel 2.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30:mio-a-osoby-kochajce&catid=7&Itemid=2 z dn. 7.01.2013 r.

Fiołek S., Szewczyk W., Od sympatii do miłości oblubieńczej (chrześcijańska wizja miłości), w: Przygotowanie do małżeństwa. „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, red. W. Szewczyk, Warszawa 1993.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 1981.

Kalisz M., Koncepcja Miłości Karola Wojtyły, http://www.okiem.pl/czytelnia/art_milosc_wojtyla.htm z dn. 7.01.2013 r.

Kupczak J., W stronę wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły, Kraków 1999.

Pulikowski J., Jak wygrać miłość? Instrukcja obsługi, Częstochowa 2003.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Stachewicz R. i K., Miłość oblubieńcza i jej ethos, http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2180 z dn. 7.01.2013 r.

Styczeń T., Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II-go „Teologii ciała”, „Znak” 5 (1982).

Sztramski A., Ludzka seksualność w orbicie miłości – o teologii ciała bł. Jana Pawła II, http://torun.vassula.pl/2012/ludzka-seksualnosc-w-orbicie-milosci-o-teologii-ciala-bl-jana-pawla-ii/ z dn. 7.01.2013 r.

Szyran J., Miłość oblubieńcza w nauczaniu Jana Pawła II, http://mateusz.pl/mt/jsz/jsz-mo.htm z dn. 4.01.2013 r.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1995.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2013. „Istota miłości mężczyzny I Kobiety W świetle Analizy Metafizycznej Na Podstawie Rozprawy Karola Wojtyły «Miłość I odpowiedzialność»”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):59-70. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/432.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>