Kościół i młodzież w ponowoczesności

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

młodzież, kościół

Abstrakt

Na początku XXI-go wieku dominuje szkodliwa dla rozwoju człowieka kultura, zwana ponowoczesnością. Ponowoczesność charakteryzuje się skrajnym relatywizmemw odniesieniu niemal do wszystkiego, np. w odniesieniu do kryteriów zdrowia fizycznego (traktowanie bezpłodności jako przejawu „zdrowia reprodukcyjnego” i antykoncepcji jako „leku”!), zdrowia psychicznego, wartości i norm moralnych, a nawet statusu i godności osoby ludzkiej. Ponowoczesność prowadzi do ucieczki od rzeczywistości.Cechą społeczeństwa ponowoczesnego jestambiwalentna postawa wobec myślenia, a także promowanie egoistycznegoindywidualizmu, czyli przyznawanie jednostce absolutnej wartości i uznawanie jej subiektywnych przekonań za jedyne kryterium dobra i zła. Inną, groźną dla wychowania cechą postmodernizmu jest hedonizm. Ponowoczesność promuje „wolność”, która polega na iluzji, że można stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy mają prawa, a nikt nie ma obowiązków.

Bibliografia

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Frosini G., Evangelizzare oggi, Bologna 1994, p. 41.

Katechizm Kościoła Katolickiego.

Krűggeler M. (red.), Institution – Organisation –Bewegung. Sozialformen der Religion im Wandel, Opladen 1999.

List Episkopatu Polski przed II Tygodniem Wychowania, 2.09.2012.

Silvestri G., Società complessa e nuove frontiere della profezia critiana, Roma 1996.

Pobrania

Opublikowane

2013-03-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2013. „Kościół I młodzież W ponowoczesności”. Zeszyty Formacji Katechetów 49 (1):57-64. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/443.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>