Rola ruchów i stowarzyszeń w Kościele

Autor

  • Wojciech Jaworski

Słowa kluczowe:

stowarzyszenia, Kościół

Abstrakt

Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa jest organizacją o określonych strukturach i funkcjach. Chrystus, zakładając Kościół, całym swoim życiem i nauczaniem, nadał mu jednoznacznie ustrój hierarchiczny. W Kościele, jako w zorganizowanej wspólnocie, idziemy do zbawienia. Dziś często zastanawiamy się nad przyczynami pewnego kryzysu w skuteczności oddziaływania Kościoła. Narzekamy na niespotykany dotąd zalew zła, wobec którego czujemy się bezradni. Wyjście zsytuacji rysuje się jasno: zorganizowanemu złu można przeciwstawić tylko zorganizowane dobro. Działanie w pojedynkę i „spontaniczność” nie na wiele tu się zda. Z pojedynczym człowiekiem, choćby najbardziej mądrym i świętym, niewielu się liczy. Natomiast organizacja silna liczebnie i duchowo może wiele. W obecnej sytuacji Polski istnieje wręcz konieczność powoływania do istnienia w parafiach i innych środowiskach organizacji katolickiej, która spełni zadanie odnowy religijnej narodu.

Bibliografia

Benedykt XVI, Apostolstwo wiernych świeckich w Kościele.

ChL 15.

ChL, nr 29.

ChL, nr 30.

DA, nr 18, 19.

DB, nr 17.

DM, nr 32, 41.

Drożdż M., Referat w sprawie programu duszpasterskiego KEP na rok 2003/4.

DWCH, nr 8.

EiE, nr 117.

Instrumentum laboris, nr 15.

Jan Paweł II, NMI, nr 46.

Jan Paweł II, Przemówienie do członków Drogi Neokatechumenalnej, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 4 (162) (1994).

Jan Paweł II, RM, nr 72.

Kalinowski M., Zrzeszenia kościelne, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki [i in.], Lublin-Kraków 2002.

KK 31.

KKK 799.

KPK, kan. 215.

Pietrzak A., Grupy podstawowe, w: Leksykon teologii pastoralnej.

Rada Ruchów Katolickich, Biuletyn Informacyjny Sekretariatu ORRK, nr 24, 2004.

Ratzinger J., Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce, „Communio” 19 (1999) nr 6.

RM, nr 37.

Schulz A., O dynamice ruchów świadczy głębia więzi z Bogiem.

Skiba P., Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach i wspólnotach kościelnych, Lublin 2006.

Synod Plenarny 1999, Oczekiwania świeckich.

Weron E., Życie wedle Ducha, Poznań 1987.

Pobrania

Opublikowane

2012-09-10

Jak cytować

Jaworski, Wojciech. 2012. „Rola ruchów I Stowarzyszeń W Kościele”. Zeszyty Formacji Katechetów 47 (3):45-52. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/483.