Sąd niewiary w świetle perykopy o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia z J 9

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

uzdrowienie, niewidomy

Abstrakt

Opis uzdrowienia niewidomego od urodzenia z J 9 dotyczy grzechu i sądu niewiary w Jezusa Chrystusa. Jezus obdarzając łaską przywraca niewidomemu wzrok, przez co także umożliwia mu wyznanie wiary. Działanie dokonuje się na płaszczyźnie fizycznej oraz duchowej. Uzdrowienie fizyczne jest znakiem, przez który Jezus objawia swoją tajemnicę. Pomimo jednak świadectwa i logicznego rozumowania uzdrowionego faryzeusze pozostają ślepi na Boży znak i prowadząc przesłuchania w sprawie Jezusa trwają w swojej niewierze. Wykazują w ten sposób zawinione niezrozumienie słowa Bożego. W końcowej scenie perykopy (J 9,39-41) znajduje się wyjaśnienie dokonanego znaku oraz Jezusowy sąd niewiary. Sądzeni są faryzeusze odrzucający dzieła Boże (w. 39), ponieważ okazują się ślepi na prawdę (w. 41).

Bibliografia

Blank J., Das Evangelium nach Johannes, Düsseldorf 1981.

Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, t. 1, Kraków 2004.

Grün A., Jezus – brama do Życia. Ewangelia św. Jana, Kraków 2002.

Kl’uska B., Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33, Lublin 2007.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Mędala S., Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 1993.

Mędala S., Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 10: Ewangelia świętego Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, red. J. Frankowski, Warszawa 1992,

Mędala S., Ewangelia według świętego Jana, rozdziały 1-12. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2010.

Okure T., Ewangelia według św. Jana, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000,

Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 2000.

Paciorek A., Ewangelia według św. Jana. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 2000.

Perkins P., Ewangelia według świętego Jana, KKB,

Rakocy W., Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko-teologiczne, Lublin 2000.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1-2, Poznań-Kraków 1999.

Salas A., Ewangelia wg św. Jana. Jezus – Ten, który stwarza nowego człowieka, Częstochowa 2002.

Stachowiak L., Ewangelia według św. Jana. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1975.

Tronina A., Chrystocentryczna struktura Janowej perykopy o niewidomym (J 9), w: W posłudze Słowa Pańskiego, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce 1997,

Wróbel M., Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Kielce 2002.

Pobrania

Opublikowane

2012-06-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2012. „Sąd Niewiary W świetle Perykopy O Uzdrowieniu Niewidomego Od Urodzenia Z J 9”. Zeszyty Formacji Katechetów 46 (2):41-50. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/496.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>