Wolność jako istota człowieka

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

wolność, człowiek

Abstrakt

Dla współczesnego człowieka, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, słowo "wolność" jest niezwykle atrakcyjne i nabiera niemal magicznego znaczenia. Wolność utożsamiana jest bowiem z postępem społecznym i z samorealizacją człowieka. Większość programów politycznych i pedagogicznych odwołuje się właśnie do obietnicy wolności: wolność dla wszystkich grupspołecznych, wolność słowa, przekonań, sumienia. Jednocześnie wypowiedzi na temat wolności często okazują się jednostronne, zawężone, oderwane od realiów ludzkiego życia. Czasami jest to spojrzenie jedynie moralizujące. Innym razem jedynie psychologizujące czy socjologizujące. Jedni ukazują wolność w sposób naiwnie optymistyczny. Inni z kolei przedstawiają ludzką wolność w sposób fatalistyczny, traktując ją jako dramat i źródło nieszczęść. Zrozumienie ludzkiej wolności wymaga opisania jej zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. Wymaga także procesu wychowania, dzięki któremu człowiek staje się zdolny do dojrzałego posługiwania się wolnością

Bibliografia

Draus F., Liberalizm a chrześcijaństwo, „Znak”, nr 425/6 (1990).

Dziekoński S., Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa 2004.

Dziewiecki M., Kochać i wymagać, Kraków 2006.

Dziewiecki M., Osoba i wychowanie, Kraków 2003.

Dziewiecki M., Pedagogika pragnień i aspiracji, „Katecheta”, nr 5 (2001).

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2003.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, 102.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, 17.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, 2.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, 32.

Koslowski P., Die postmoderne Kultur, Monachium 1987.

Krucina J., Prawda o człowieku miarą wolności, w: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki Veritatis splendor, red. Janiak E., Wrocław 1994.

Styczeń T., Wolność z prawdy żyje, w: Żyć w blasku prawdy, red. J. Kalinowski, Toruń 1996.

Życiński J., Wyzwania duszpasterskie w kulturze postmoderny, „Więź” nr 1 (2002).

Pobrania

Opublikowane

2011-12-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2011. „Wolność Jako Istota człowieka”. Zeszyty Formacji Katechetów 44 (4):9-26. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/520.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>