Nowa ewangelizacja jako wyzwanie wobec katechezy w świetle Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Autor

  • Robert Kaczmarek

Słowa kluczowe:

nowa ewangelizacja, katecheza

Abstrakt

W dzisiejszych czasach, przenikniętych mrokiem skrywającym nieobecność Boga, powinniśmyumiejętnie wyprowadzać z niego ludzi i wieść ich ku życiu w bliskości Chrystusa. Katecheza odgrywa w tym dziele ogromną rolę. Oby stała się ona owocnym narzędziem, dzięki któremu dokona się nowa ewangelizacja, czyli nowe głoszenie orędzia Chrystusa, któredaje radość, nadzieję i wolność. Nowej ewangelizacji nie możemy jednak traktować jako dodatkowego ciężaru, który chce się nam nałożyć, ale widzieć w niej środek przywracający życie i radość zagubionym w dzisiejszych czasach. Musimy z wewnętrznym przekonaniem i entuzjazmem oddać się temu dziełu, bo przyszłe oblicze naszych wspólnot zależy w dużej mierze od energii, które zainwestujemy w działalność katechetyczno-duszpasterską oraz inicjatyw, które podejmiemy.

Bibliografia

Benedykt XVI, Homilia na zamknięcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, „L’Osservatore Romano”, 25-26 października 2010.

Benedykt XVI, Verbum Domini, Katowice 2010.

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 105, Kraków 2001.

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 82, Kraków 2001.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, nr 3.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 34.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej przed opactwem oo. cystersów w Mogile, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowego w Elblągu (06.06.1999), w: Pielgrzymki. do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Redemtoris missio, nr 30.

Lineamenta.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, nr 17.

Pobrania

Opublikowane

2011-12-10

Jak cytować

Kaczmarek, Robert. 2011. „Nowa Ewangelizacja Jako Wyzwanie Wobec Katechezy W świetle Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów”. Zeszyty Formacji Katechetów 44 (4):29-35. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/522.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna