W komunii z Bogiem przez sakramenty

Autor

  • Marek Jagodziński

Słowa kluczowe:

Bóg, sakramenty

Abstrakt

Komunia z Bogiem, który jest Komunią Ojca, Syna i Ducha Świętego, dokonuje się w Kościele, który jest komunią budowaną przez słowo Boże i sakramenty. Każdy z sakramentów ma w sobie komunikacyjny potencjał, który we właściwy mu sposób przyczynia się do budowania komunii opartej na miłości Boga „bogatego w miłosierdzie”. Odczytywane w kluczu miłosierdzia sakramenty ukazują swój komunijny potencjał kulminujący w komunii z Bogiem, która w konieczny sposób warunkowana jest komunią z ludźmi i uzdalnia jednocześnie do tej komunii.

Bibliografia

Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 27.

Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 29.

Auer J., Allgemeine Sakramentenlehre und das Mysterium der Eucharistie, Regensburg 21974.

Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003.

Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, nr 16.

Czaja A., Communio w eklezjologii Soboru Watykańskiego II i w dokumentach posoborowych, [w:] A. Czaja, M. Marczewski (red.), Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004.

Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theo-logie, Freiburg – Basel – Wien 1997.

Greshake G., Być kapłanem dzisiaj, Poznań 2010.

Greshake G., Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie.

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 11.

In epistulam I ad Corinthios, homilia 27, 5 (PG 61, 230).

Jagodziński M., Chrystologia komunijna, „Studia Theologica Varsaviensia” 46 (2008) nr 1.

Jagodziński M., Eucharystia żywym źródłem miłości, [w:] W. Przygoda, J. Karbownik (red.), Miłość na nowo odkryta. Wokół Benedykta XVI encykliki o Bogu-Miłości, Skarżysko-Kamienna 2007.

Jagodziński M., Komunijny wymiar słowa Bożego, [w:] R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend (red.), Słowo Boże w Kościele, Warszawa 2009.

Jagodziński M., Sakramenty komunii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 4 (2009).

Jagodziński M., Sakramenty miłosierdzia, [w:] E. Matulewicz (red.), Oblicza miłosierdzia, Warszawa 2010.

Jagodziński M., Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa 2008.

Jagodziński M., Teologia a komunikacja, „Studia Theologica Varsaviensia” 41 (2003) nr 2.

Jagodziński M., Teoria komunikacyjnego działania w nauce o Trójcy Świętej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 15 (2010).

Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 22.

Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 27.

Katechizm Kościoła Katolickiego.

Kehl M., Kirche als Institution – eine theologische Begründung, [w:] M. Kehl, N. Glatzel, N. Mette, Kirche als Institution (Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen. Fernstudium Katholische Religionspädagogik, Studienbrief II/1), Tübingen 1984, 121.

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, nr 47.

Kowalczyk M., Sakramentologia, [w:] K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin 2010.

Kudasiewicz J., Koinōnia w Nowym Testamencie, [w:] A. Czaja, M. Marczewski (red.), Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004.

Lachner R., Communio – eine Grundidee des christlichen Glaubens. Ein Beitrag zur Elementa-risierung im Fach Dogmatik, [w:] R. Lachner, E. Spiegel (Hrsg.), Qualitätsmanagement in der Theologie. Chancen und Grenzen einer Elementarisierung im Lehramtsstudium, Kevelaer 2003.

Lies L., Die Sakramente der Kirche. Ihre eucharistische Ausrichtung auf den dreifaltigen Gott, Innsbruck – Wien 22005.

Lies L., Sakramententheologie. Eine personale Sicht, Graz – Wien – Köln 1990.

M. Jagodziński, Sakramenty komunii.

Meuffels H.O., Kommunikative Sakramententheologie, Freiburg – Basel – Wien 1995.

Moltmann J., Der dreieinige Gott, [w:] R. Weth (Hrsg.), Der lebendige Gott. Auf den Spuren neueren trinitarischen Denkens, Neukirchen – Vluyn 2005.

Nocke F.-J, Sakramententheologie. Ein Handbuch, Düsseldorf 1997.

Salij J. (rec.), Marek Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 483, „Studia Theologica Varsaviensia” 46 (2008) nr 2.

Scharer M., B.J. Hilberath, Kommunikative Theologie. Eine Grundlegung, Mainz 2002.

Schilson A., Katholische Sakramententheologie auf neuen Wegen? Bemerkungen zu einer Neuerscheinungen, „Herder Korrespondenz” 33 (1979).

Skowronek A., Eucharystia sakrament wielkanocny, Włocławek 1998.

Skrzypczak R., Osoba i misja. Podstawy eklezjologii misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II, Warszawa 2005.

Wagner H., Dogmatyka, Kraków 2007.

Pobrania

Opublikowane

2011-12-10

Jak cytować

Jagodziński, Marek. 2011. „W Komunii Z Bogiem Przez Sakramenty”. Zeszyty Formacji Katechetów 44 (4):36-42. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/523.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna