Wychowanie chłopców

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

wychowanie, chłopcy

Abstrakt

Dominująca obecnie pedagogika opiera się na ułomnej, humanistycznej i ateistycznej wizji człowieka, zredukowanej do ciała, emocji i subiektywnych przekonań. Taka pedagogika podkreśla znaczenie ciała i popędów w wychowaniu, ale neguje znaczenie płci. Zgodnie z ideologią feministek i aktywistów gejowskich, uwzględnianie w wychowaniu różnic między chłopcami a dziewczętami zalicza się do zjawisk „niepoprawnych” politycznie. Feministki wierzą w to, że nie ma istotnych różnic w psychospołecznym funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn, a aktywiści gejowscy zakładają, że kontakt z osobą tej samej płci może być równie satysfakcjonujący i wspierający w rozwoju, jak związek mężczyzny i kobiety. Tymczasem wolne od ideologii wychowanie chłopca i dziewczynki powinno się różnić, gdyż płeć oznacza specyficzny dla kobiet czy mężczyzn całościowy sposób bycia człowiekiem. Różnice płciowe nie ograniczają się jedynie do odmiennej budowy narządów rodnych, ale obejmują też odmienną budowę mózgu oraz odmienny sposób funkcjonowania w sferze cielesnej, psychicznej, moralnej, duchowej, społecznej i religijnej.

Pobrania

Opublikowane

2011-12-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2011. „Wychowanie chłopców”. Zeszyty Formacji Katechetów 44 (4):51-54. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/525.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>