Metody zabawowe – gry dydaktyczne i zabawy tematyczne

Autor

Słowa kluczowe:

gry, pomysły, metody

Abstrakt

Metody zabawowe obejmują różnego rodzaju metody, w których występuje element współzawodnictwa i zabawy. Kształcenie jest więc połączone bezpośrednio z zabawą, która odgrywa rolę dominującą i jest jednym ze sposobów realizacji postulatu aktywizacji ucznia w procesie nauczania i wychowania. Cechą charakterystyczną metod zabawowych jest to, że wszelkie działanie jest podejmowane dobrowolnie iz ochotą, gdyż jest zabawą i jak każda zabawa stwarza sytuacje pozbawione lęku, sprawia przyjemność i radość, choć wymaga respektowania przyjętych reguł i praw. Chodzi o to, aby proces poznawania rzeczywistości był jak najbardziej zbliżony do poznania bezpośredniego, bazował na doświadczeniu ucznia oraz pozwalał mu oddziaływać na rzeczywistość. Metody zabawowe są metodami problemowymi, ponieważ wymagają od ucznia myślenia i działania, a także zajęcia określonego stanowiska wobec jakiejś sytuacji problemowej oraz podjęcia decyzji i uzasadnienia jej. Do metod zabawowych stosowanych w katechezie należą: „burza mózgów”, metoda sytuacyjna, metoda symulacyjna, metoda biograficzna, metoda przypadku

Bibliografia

Baer U., Gry dyskusyjne. Materiały pomocnicze do pracy z grupą, Lublin 1997.

Korgul M. (oprac.), Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997.

Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1992.

Kulpaczyński S., Wybrane metody i ich możliwości aktywizowania katechezy, |www.opoka.org.pl, z dn. 29.09.2011.

Łabendowicz S., Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami, w: Aktywizowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996.

Osewska E., Pluralizm metod stosowanych w katechezie, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. 2, Tarnów 2004.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1997.

Putkiewicz E., Ruszczyńska¬-Schiller M., Gry symulacyjne w procesie kształcenia, Warszawa 1983.

Stala J. (red.), Katechetyka szczegółowa, Tarnów 2003.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Szpet J., Jackowiak D., Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 1996.

Śnieżyński M., Efektywność kształcenia, Kraków 1992.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997.

Topa D., Aktywizacja kształcenia metodami gier dydaktycznych, w: Katecheta w szkole, red. M. Śnieżyński, Kraków 1994.

Twardzicki B., Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2001.

Wójcik E., Metody aktywizujące stosowane w pracy grupowej w duszpasterstwie, Łódź 1987.

Pobrania

Opublikowane

2011-12-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2011. „Metody Zabawowe – Gry Dydaktyczne I Zabawy Tematyczne”. Zeszyty Formacji Katechetów 44 (4):65-70. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/527.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>