Realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Autor

  • Elżbieta Bieniek

Słowa kluczowe:

gimnazjum, projekt

Abstrakt

Metody pracy z tekstami biblijnymi stanowią doskonały sposób kształtowania postawy ucznia wobec Słowa Bożego, bowiem uczą poszukiwania prawdy, krytycznej analizy, wnioskowania i zdobywania rzeczowej argumentacji. Katechizowany, poznając język od strony zastosowania w nim gramatyki i stylu uczy się interpretowania, streszczania i samodzielnego redagowania tekstu, poszerza także swój zasób słów i pojęć. Ważne jest, aby katecheta umiał przenieść tekst biblijny do ich codziennego życia. Do metod pracy z tekstem biblijnym należą między innymi: czytanie tekstu biblijnego ze zrozumieniem, rozmowa pisemna na temat tekstu biblijnego, memoryzacja tekstu biblijnego, opracowanie tekstów biblijnych ukierunkowane pytaniami, ponowne opracowanie tekstu biblijnego, przyporządkowanie tekstu biblijnego do problemu życiowego, zajęcie stanowiska wobec tekstu biblijnego, debata wokół tekstu biblijnego, dialog z tekstem biblijnym, metoda identyfikacji z postacią biblijną, quiz biblijny, metoda zdań niedokończonych, opowiadanie biblijne, inscenizacja, muzyka i śpiew.

Pobrania

Opublikowane

2011-06-10

Jak cytować

Bieniek, Elżbieta. 2011. „Realizacja projektów Edukacyjnych W Gimnazjum”. Zeszyty Formacji Katechetów 42 (2):71-77. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/554.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>