Biblijne „szemrania i tęsknoty” Izraelitów za Egiptem na podstawie Księgi Liczb

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

Księga Liczb

Abstrakt

W Księdze Liczb są opisane narzekania Izraelitów podczas ich wędrówki na pustyni do ziemi obiecanej. Izraelici nie chcą być prowadzeni przez Boga, nie chcą zdać się na Niego. Odrzucają cudowny pokarm wyzwolonych wybrańców Boga, a wolą pokarm „domu niewoli”. Bunt następuje w szczytowym momencie realizacji Bożej obietnicy. Szemrania i narzekania Izraelitów są świadectwem ich niewdzięczności wynikającej z ludzkiej logiki rozumowania, odziedziczonej po grzechu pierworodnym.

Bibliografia

Banaszek A., Pięć pierwszych ksiąg Biblii, Warszawa 2004.

Blenkinsopp J., Księga Powtórzonego Prawa, w: Katolicki komentarz biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Bovati P., Księga Powtórzonego Prawa (1-11), Kraków 1998.

Brzegowy T., Pięcioksiąg Mojżesza, Tarnów 1995.

Jankowski A., Grzech jako historyczna odpowiedź człowieka na odwieczną dobroć Boga, w: Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, red. B. Przybylski, Poznań-Warszawa-Lublin 1970.

Jasnos R., Teologia prawa w Deuteronomium, Kraków 2001.

L’Heureux C.E., Księga Liczb, w: Katolicki komentarz biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Lyonnet S., Grzech, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990.

Łach S., Księga Liczb. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, Poznań-Warszawa 1970.

Łach S., Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, Poznań-Warszawa 1971.

Poniży B., Opowiadanie o wężu, znaku ocalenia (Lb 21,4-9) w świetle tradycji biblijnych, RBL 41 (1988).

Salas A., Wędrówka narodu. Pięcioksiąg i księgi historyczne, Częstochowa 1998.

Wypych S., Dalsze dzieje Izraela na pustyni (Księga Liczb), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 1: Pięcioksiąg, red. J. Frankowski, Warszawa 1987.

Wypych S., Testament Mojżesza (Księga Powtórzonego Prawa),w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 1: Pięcioksiąg, red. J. Frankowski, Warszawa 1987.

Zbroja B., Biblijne „szemranie”, RBL 1 (2005).

Pobrania

Opublikowane

2011-03-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2011. „Biblijne «szemrania I tęsknoty» Izraelitów Za Egiptem Na Podstawie Księgi Liczb”. Zeszyty Formacji Katechetów 41 (1):48-54. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/569.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>