Zamysł Boży względem małżeństwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek do profilaktyki uprzedzającej

Autor

Słowa kluczowe:

małżeństwo, Katechizm Kościoła Katolickiego, profilaktyka

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki małżeństwa w aspekcie Bożego zamysłu. Treść jest przedstawiona na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ujęte zagadnienie obejmuje wątki z biblijnych opisów stworzenia, nauczania Jezusa Chrystusa i św. Pawła. To Bóg jest twórcą małżeństwa, które Jezus Chrystus podnosi do godności sakramentu. Doświadczenie nieporządku życia małżeńskiego jest skutkiem grzechu pierworodnego i nie wynika ono z natury człowieka ani z natury relacji mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Chrystus jest jednak dla małżonków źródłem łaski jako szczególnej Bożej pomocy do realizacji zamysłu Bożego w życiu małżeńskim.  

Bibliografia

Adamczyk D., Biblijny traktat o grzechu, Szczecin 2012.

Adamczyk D., Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji.

Studium biblijno-katechetyczne, Kielce 2006.

Adamczyk D., Stworzenie – Opatrzność – Ewolucja. Przyczynek do dialogu nauki i wiary, Szczecin 2009.

Bednarz M., Małżeństwo według zamysłu Bożego, w: Przygotowanie do małżeństwa. „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, red. W. Szewczyk, Warszawa 1993, s. 90-98.

Bielecki S., Stary Testament o małżeństwie. Ideał i rzeczywistość, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2 (2003), s. 83-101.

Bonora A., Uomo e donna in Gn 1-11, „Parola spirito e vita” 13 (1986), s. 11-26.

Bramorski J., Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upad-ku pierwszych rodziców, „Ateneum Kapłańskie” 1,554 (2001),s. 4-16.

Dziewiecki M., Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny, w: Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Wychowanie seksualne, red. E. Materski i in., Sandomierz 1997, s. 125-136.

Filipiak M., Biblijne podstawy teologii małżeństwa i rodziny w Starym Testamencie, Lublin 1984.

Grześkowiak J., Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993.

Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza, Lublin 2004.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 1981.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2019. „Zamysł Boży względem małżeństwa W świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek Do Profilaktyki uprzedzającej”. Zeszyty Formacji Katechetów 74 (2):27-36. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/60.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>