Reklama w życiu dziecka

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

Reklama, dziecko

Abstrakt

Odbiór treści reklamowych przez dziecko jest uzależniony od jego możliwości percepcyjnych i rozwoju emocjonalnego. Stąd wpływ reklamy na dziecko jest uwarunkowany wiekiem i poziomem jego rozwoju. W każdym jednak okresie rozwoju dziecka konieczna jest profilaktyka. Trudno ustrzec dziecko przed treściami reklamowymi, dlatego w kontaktach z reklamą dziecko nie powinno być osamotnione. Warto przygotowywać dzieci do właściwego odbioru reklam, które to działania spoczywają na rodzicach i wychowawcach.

Bibliografia

Adamczyk D., Sytnik-Czetwertyński J., Od filozofii do teologii. Rozważania o wartościach, Kielce 2007.

Arpad Kowalski M., Reklama dźwignią fałszu?, Warszawa 2000.

Bołoz W., Etyka w reklamie, w: Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, red. A. Strzałecki, Warszawa 1998.

Braun-Gałkowska M., Reklama telewizyjna a dzieci, „Edukacja i Dialog” 5 (1997).

Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Katowice 1998.

Kossowski P., Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.

Kossowski P., Reklama i dziecko – pedagogiczny wymiar zjawiska, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 8 (1997).

Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1999.

Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Kraków 1998.

Leszczuk-Fiedziukiewicz A., „Kindermarketing” po polsku – reklama dla dziecka?, „Edukacja medialna” 1 (2000)

Lis M., Pozorne dobro, ukryte zło: edukacja komercyjna w mediach, „Horyzonty Wychowania” 4 (2005) (7).

Marcalik M., Dziecko w świecie reklamy, „Wychowanie na co dzień” 4-5 (2000).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie, „L’osservatore Romano” 11 (1997).

Sareło Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Wiścicki T., Reklama: wolność wyboru, wolność manipulacji, Warszawa 1997.

Pobrania

Opublikowane

2010-06-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2010. „Reklama W życiu Dziecka”. Zeszyty Formacji Katechetów 38 (2):51-56. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/621.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>