Cytaty z Księgi proroka Micheasza w Ewangelii według świętego Mateusza

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

Ewangelia według świętego Mateusza, cytaty

Abstrakt

W Ewangelii według świętego Mateusza znajdują się dwa cytaty z Księgi proroka Micheasza, które dopiero w kontekście ewangelicznym nabierają nowego, pełniejszego znaczenia. Słowa z Mi 5,1 zamieszczone przez Mateusza w perykopie o mędrcach ze Wschodu zostają odniesione w sposób bezpośredni do osoby Jezusa z Nazaretu. Prorok Micheasz zapowiedział, że władca wyjdzie z Beltlejem wskazując na miejsce narodzin Mesjasza. Sam Jezus natomiast powołuje się na tekst z Mi 7,6 o powszechnej nieprawości wśród ludzi. Ten cytat Mateusz zamieszcza w perykopie dotyczącej podziałów nawet między najbliższymi członkami rodziny z powodu Jezusa.

Bibliografia

Adamczyk D., Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne, Kielce 2006.

Baly D., Betlejem, w: Encyklopedia Biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 1999.

Bartnicki R., Redakcyjna praca Mateusza w Mt 9,36-11,1, RBL 40,4 (1987).

Bartnicki R., Przesłanie Ewangelii, Warszawa 1996.

Bartnicki R., Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1, Warszawa 1985.

Czerski J., Jezus Chrystus w świetle Ewangelii synoptycznych, Opole 2000.

Fabris R., Matteo, Roma 1982.

Fausti S., Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume primo (cc. 1-13), Bologna 1999.

Grasso S., Il Vangelo di Matteo, Roma 1995.

Gryziec P.R., Według świętego Mateusza. Stary Testament ukryty w Nowym, Kraków 1998.

Hergesel T., Syn Maryi Synem Bożym. Postać Maryi w Mateuszowej Ewangelii dzieciństwa, w: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1984.

Homerski J., „Panujący” z Betlejem (interpretacja perykopy Mich 5,1-5), RTK 1 (1976).

Homerski J., Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań ­Warszawa 1979.

Jankowski A., Mesjanizm, w: Podręczna Encyklopedia Biblijna, t. 2, red. E. Dąbrowski, Poznań­ Warszawa­Lublin 1959.

Jelonek T., Prorocy Starego Testamentu, Kraków 1993.

Katolicki komentarz biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Łach J., Pokłon magów (Mt 2,1-12), RBL 29,5­6 (1976).

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Mosetto F., „Chi si vergognerà di me...”. Mc 8,38, „Parola spirito e vita”, 20 (1989).

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1-13, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2005.

Poniży B.,Korzenie przesłania biblijnego Nowego Testamentu, Gniezno 1997.

Radermakers J., Lettura pastorale del vangelo di Matteo, Bologna 1997.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań­Kraków 1999.

Rumak J., Adoracja magów (Mt 2,1-12), „Ateneum Kapłańskie” 42,4 (1950).

Rumianek R., Aplikacja mesjańska starotestamentalnego obrazu pasterza w Ewangelii św. Mateusza, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2 (1984).

Salas A., Prorocy. Zwiastuni Boga żywego, Częstochowa 1999.

Sand A., Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986.

Schmid J., L’Evangelo secondo Matteo, Brescia 1976.

Schniewind J., Il Vangelo secondo Matteo, Brescia 1977.

Spinetoli O. da, Matteo. Il vangelo della chiesa, Assisi 1983.

Strykowski H., Betlejem (w Judei), w: Podręczna Encyklopedia Biblijna, t. 1, red. E. Dąbrowski, Poznań­Warszawa­Lublin 1959.

Pobrania

Opublikowane

2010-03-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2010. „Cytaty Z Księgi Proroka Micheasza W Ewangelii według świętego Mateusza”. Zeszyty Formacji Katechetów 37 (1):59-66. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/640.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>