Wychowanie zamierzone jako najskuteczniejszy „program profilaktyczny”

Autor

  • Marceli Cogiel

Słowa kluczowe:

wychowanie

Abstrakt

Obowiązujące prawo oświatowe pozwala na dowolne formy współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Wystarczy tylko stworzyć w szkole odpowiedni klimat i warunki ku temu, aby zaistniały. Wspólny trud przynosi obfite owoce: szkoła właściwie funkcjonuje, a rodzice stają się cząstką szkolnego życia dziecka

Bibliografia

Florek-Moskal M., Wyuczona przemoc, „Wprost” z dn. 22.11.2009 r.

Mazur J., Przestają wychowywać..., „Wychowawca” (2009) nr 12.

Naurocka M., Stara dobra szkoła, „Sygnały troski” 10 (2009).

Opozda D., Współpraca rodziny i szkoły – O lepszą jakość relacji rodzice-nauczyciele, „Pedagogia Christiana” 1 (23) (2009).

Słaby A., Co można zrobić w szkole naprawdę wspólnie?, „Sygnały troski” 10 (2009).

Pobrania

Opublikowane

2010-03-10

Jak cytować

Cogiel, Marceli. 2010. „Wychowanie Zamierzone Jako Najskuteczniejszy «program profilaktyczny»”. Zeszyty Formacji Katechetów 37 (1):67-71. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/641.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>