Integralna profilaktyka uzależnień

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

uzależnienie, profilaktyka

Abstrakt

Profilaktyka stała się w ostatnich dwóch dziesięcioleciach ważnym elementem wychowania w rodzinie i szkole. Nigdy wcześniej tak wiele dzieci i młodzieży nie było objętych w naszym kraju działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień. Mimo tych działań wzrastają rozmiary problemów alkoholowych i narkotykowych wśród uczniów. Fakty te świadczą o tym, iż z jednej strony konieczna jest bardziej wszechstronna niż dotąd analiza etiologii zagrożeń w wieku rozwojowym, a z drugiej strony należy opracować programy profilaktyczne nowej generacji, które uwzględnią całą rzeczywistość wychowanka, a nie jedynie jego postawę wobec substancji uzależniających. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie autorskiego programu profilaktyki uzależnień dla szkół. Opiera się on na analizie przyczyn niskiej skuteczności dotychczasowych programów oraz na wnioskach z poszerzającej się wiedzy na temat czynników, które okazują się najbardziej skuteczne w profilaktyce.

Bibliografia

Brezinka W., Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft, Basel 1993.

Cencini A., Il mondo dei desideri,Milano 1998.

Dziewiecki M., Jaka rodzina szkołą trzeźwości?, „Świat Problemów” nr 1 (1995).

Dziewiecki M., Miłość pozostaje, Częstochowa 2001.

Dziewiecki M., Młodzież, alkohol i realizm, „Świat Problemów” nr 2 (2000).

Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2000.

Dziewiecki M., Pedagogika pragnień i aspiracji, „Katecheta, nr 5 (2001).

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Fatyga B., Młodzież u progu stulecia, „Remedium” nr 6 (2001).

Gaś Z., Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień, „Remedium” nr 7-8 (2002).

Grzelak S., Porządek miłości i wiarygodność, „Remedium” nr 10 (2001).

Grzelak S., Seksualność a alkohol, „Remedium” nr 11 (2000).

Jastrun E., W poszukiwaniu nowych dróg, „Świat Problemów” nr 12 (2001).

Mellibruda J., Profilaktyka problemowa, „Remedium” nr 6 (1998).

Ostaszewski K., Kryzys profilaktyki?, „Remedium” 7-8 (2002).

Pezzoli C., Nuova ipotesi educativa, Milano, 1997.

Sierosławski J., Zieliński A., Młodzież i alkohol – wyniki badań szkolnych ESPAD, „Świat Problemów” nr 9 (2000).

Sochocki M., Zawód – profilaktyk?, „Świat Problemów” nr 12 (2001).

Wojciechowski M., Patologia inicjacji, „Remedium” nr 9 (2000).

Wojcieszek K., Mity i zasady profilaktyki uzależnień, „Remedium” nr 5 (2002).

Wojcieszek K., Szkoła ekspertów profilaktyki, „ Remedium” nr 11 (2000).

Woronowicz B., Informacje i testy pomocne w rozpoznaniu problemów alkoholowych, w: Nowe przesłanie nadziei, red. M. Dziewiecki, Warszawa 2000.

Woynarowska B., Kształtowanie umiejętności, „Remedium” nr 5 (2002).

Pobrania

Opublikowane

2010-03-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2010. „Integralna Profilaktyka uzależnień”. Zeszyty Formacji Katechetów 37 (1):72-80. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/642.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>