Reinterpretacja cytatów z Psalmu 22 w Ewangeliach synoptycznych

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

reinterpretacja, Psalm 22

Abstrakt

Synoptycy Mateusz i Marek cytując Psalm 22 dokonują jego reinterpretacji. W kontekście ewangelicznym ten psalm stanowi realizację zapowiedzi mesjańskich na osobie Jezusa Chrystusa, który w sposób doskonały te zapowiedzi wypełnia. Wypowiadając na krzyżu słowa z Ps 22,2 przytoczone przez obydwóch synoptyków, Jezus utożsamia się z cierpiącym psalmistą dając jednocześnie świadectwo swojego całkowitego zaufania Bogu. Z pełną ufności Bogu postawą cierpiącego kontrastuje postawa bluźnierców, w których usta Mateuszwkłada słowa z Ps 22,9 przytoczone tylko w pierwszej Ewangelii kanonicznej. Dopiero w kontekście ewangelicznym treść Psalmu 22 nabiera pełniejszego sensu i staje się bardziej zrozumiała jego dwuczęściowa struktura: lamentacji i dziękczynienia.

Bibliografia

Adamczyk D., Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne, Kielce 2006.

Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Bartnicki R., Ewangeliczne opisy męki w aspekcie literackim, teologicznym i kerygmatycznym, w: Studia z biblistyki, t. 3: Grzech – odkupienie – miłość, red. J. Łach, Warszawa 1983.

Brzegowy T., Psałterz Dawidowy, Tarnów 1993.

Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, red. G.K. Beale, D.A. Carson, Grand Rapids, Michigan 2007.

Czerski J., Pojęcie hesed w Starym Testamencie (stan badań), RTK 1 (1983).

Fabris R., Matteo, Roma 1982.

Fausti S., Una comunitŕ legge il Vangelo di Matteo, volume secondo (cc. 13-28), Bologna 1999.

Galbiati E., Piazza A., Biblia księga zamknięta?, Warszawa 1971.

Gnilka J., Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Mk 15,34 par.), „Biblische Zeitschrift” 3 (1959).

Gołębiewski M., Idee mesjańskie w Psalmach, Włocławek 1996.

Grasso S., Il Vangelo di Matteo, Roma 1995.

Gryziec P.R., Według świętego Marka, Kraków 1995.

Homerski J., Cierpiący Mesjasz w starotestamentalnych przepowiedniach prorockich, RTK 1 (1980).

Homerski J., Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1979.

Katolicki komentarz biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, K.

Kuc J., Interpretacja mesjańska Psalmu 22, RTK 18,1 (1971).

Kuc J., Ps 22 w świetle metody reinterpretacji, w: Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, red. S.

Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne, w: Wstęp do Nowego Testamentu, red. R.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 2004.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1977.

Łach S., Gatunki Psalmów, miejsce ich powstania i struktura, ZN KUL 2 (1972).

Łach S., Księga Psalmów. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, Poznań 1990.

Łach, M. Filipiak, Lublin 1974.

Matoga S., „Szydzili: niech zejdzie z krzyża a uwierzymy” (Mt 27,42), „W Drodze” 3 (1985).

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Peter M., Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań-Warszawa 1978.

Radermakers J., Lettura pastorale del vangelo di Matteo, Bologna 1997.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań-Kraków 1999.

Rubinkiewicz R., Mk 15,34 i Hbr 1,8-9 w świetle tradycji targumicznej, RTK 1 (1978).

Rubinkiewicz, Poznań 1996.

Sand A., Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986.Schniewind J., Il Vangelo secondo Matteo, Brescia 1977.

Spinetoli da O., Matteo. Il vangelo della chiesa, Assisi 1983.

Stachowiak L., Księga Psalmów, w: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990.

Strus A., Śpiewajcie nam pieśni Syjonu (Księga Psalmów), w: Wprowadzenie w myśli wezwanie ksiąg biblijnych, t. 7: Pieśni Izraela, red. J. Frankowski, Warszawa 1988.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Tronina A., Chrystologiczna lektura Ps22, RT 1 (1993).

Tronina A., Teologia Psalmów, Lublin 1995.

Witczyk H., Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów, RBL 50,2 (1997).

Witczyk H., Psalmy. Dialog z Bogiem, Katowice 1995.

Pobrania

Opublikowane

2009-06-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2009. „Reinterpretacja cytatów Z Psalmu 22 W Ewangeliach Synoptycznych”. Zeszyty Formacji Katechetów 34 (2):52-58. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/696.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>