Rodzice a wychowanie moralne synów

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, moralność, rodzice, synowie, dobro i zło

Abstrakt

Obecnie raczej nieliczni rodzice stawiają wychowanie moralne pośród głównych celów wychowania. Rzeczywistość potwierdza, że brak formacji w tym aspekcie może zniweczył wysiłki podjęte w innych wymiarach wychowania. Formowanie wrażliwości moralnej jest szczególnie ważne w odniesieniu do chłopców, gdyż zwykle dziewczęta okazują większe niż chłopcy zainteresowanie sferą moralną. Punktem wyjścia w wychowaniu moralnym jest świadomość, że uczenie synów odróżniania dobra od zła to uczenie odróżniania szczęścia od nieszczęścia. Wrażliwość moralna i prawe sumienie to skuteczna ochrona przed wszystkim, co przeszkadza nam cieszyć się życiem. Moralność w praktyce to odróżnianie tych zachowań i tych relacji międzyludzkich, które prowadzą do radości, od tych zachowań i relacji, które prowadzą do krzywd i cierpienia. Najważniejszą formą wychowania moralnego jest postępowanie rodziców zgodne z przyjętymi przez nich normami moralnymi i hierarchią wartości.

Bibliografia

M. Dziewiecki, Od urwisa do bohatera. Wychowanie moralne, duchowe i religijne chłopców, eSPe, Kraków 2013.

W. Starnawski, Prawda jako zasada wychowania, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-08

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>