Rodzice a wychowanie moralne synów

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

wychowanie, moralność, rodzice, synowie, dobro i zło

Abstrakt

Obecnie raczej nieliczni rodzice stawiają wychowanie moralne pośród głównych celów wychowania. Rzeczywistość potwierdza, że brak formacji w tym aspekcie może zniweczył wysiłki podjęte w innych wymiarach wychowania. Formowanie wrażliwości moralnej jest szczególnie ważne w odniesieniu do chłopców, gdyż zwykle dziewczęta okazują więk-sze niż chłopcy zainteresowanie sferą moralną. Punktem wyjścia w wychowaniu moral-nym jest świadomość, że uczenie synów odróżniania dobra od zła to uczenie odróżniania szczęścia od nieszczęścia. Wrażliwość moralna i prawe sumienie to skuteczna ochrona przed wszystkim, co przeszkadza nam cieszyć się życiem. Moralność w praktyce to od-różnianie tych zachowań i tych relacji międzyludzkich, które prowadzą do radości, od tych zachowań i relacji, które prowadzą do krzywd i cierpienia. Najważniejszą formą wycho-wania moralnego jest postępowanie rodziców zgodne z przyjętymi przez nich normami moralnymi i hierarchią wartości.

Downloads

Opublikowane

2020-09-08

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2020. „Rodzice a Wychowanie Moralne synów”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):37-62. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/829.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>